Zeki Gürel

Nehir

Nehir

Admin
YARD. DOÇ. DR. ZEKİ GÜREL

1956 yılında Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı ilçesinin Büyük Potuklu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Mimar Sinan İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu (1974).

Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Gülaçan Köyü'nde kısa süren ilkokul öğretmenliğinden sonra kayıt olduğu Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1980'de bitirdi. Aynı yıl Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'ndan da mezun oldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1983'te Hacettepe Üniversitesi'nde Türkçe okutmanlığına başladı. 1985'de Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu fakültede Dekan Yardımcılığı ve Türk dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı vazifelerinde bulundu.

1998'de öğretim üyesi olarak geçtiği Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki vazifesinden istifa ederek ayrıldı (1999). Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi'nde bir yıl öğretim üyesi olarak vazife yaptı. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yüksek lisansını ve doktorasını gazi Üniversitesi'nde yaptı. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'ndaki çalışmaları ve çocuk edebiyatı sahasında hazırladığı doktora aaaiyle dikkatleri çekti.

Pek çok sanat
edebiyat
kültür dergisinin yayınlanmasında kurucu
idareci
yayın kurulu üyesi
yayın yönetmeni
editör ve teknik sorumlu olarak vazife yaptı (Yeni Divan
İlim Teknik Kültür ve İnceleme
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Gök
Duygu
Kastamonu Eğitim
Yeni Kervan
Redif/Kastamonu
İLESAM Haber Bülteni
Kümbet
Osmancık
Kıvılcım
Redif/Bolu
Bolu Eğitim).

Pek çok vakıf ve derneğin kuruluşunu gerçekleştirdi. Vakıf ve dernek çalışmalarında aktif olarak vazife yaptı. Halen Çocuk Edebiyatçıları Birliği'nin Genel Başkanı ve Koyunbaba Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Enstitüsü kurma çalışmalarını devam ettirmektedir.

Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme üyesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (İLESAM) üyesi olan 'in yurt dışında ve yurt içinde yayınlanmış yüzün üstünde makalesi
kitap halinde basılmış eserleri bulunmaktadır.
ESERLERİ

1. Halide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri
Ankara 1988
Turizm Bakanlığı Yayınları: 909
Türk Büyükleri Dizisi: 76.
2. İbrahim Alaettin Gövsa Hayatı ve Eserleri
Ankara 1995
Kültür Bakanlığı Yayınları: 1682
Türk Büyükleri Dizisi: 160.
3. Ömer Seyfettin'in Tarihi Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma
İstanbul 1997.
4. Tarihi Hikayeler Eskimeyen Kahramanlar
Hamle Basın Yayın
İstanbul 1997.
5. Cumhuriyet Devri Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatçıları Birliği Yayını
Ankara 1998.
6. Koyun Baba
Ankara 2000
Yörük Türkmen Vakfı Yayınları: 1
Osmanlı'nın kuruluşunun 7000. Yılına Armağan Eserler No: 1
7. I. Çocuk Edebiyatı Sempozyumu (Bildiriler ve Tartışmalar) Hazırlayan:
Ankara 1995.
8. I. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (Bildiriler ve Tartışmalar)
Hazırlayan:
Ankara 1994.
9. II: Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (Bildiriler)
Hazırlayan:
Ankara 1998.
10. Kastamonu Eğitim Fakültesi
Hazırlayan:
Kastamonu 1995.
11. Poems For Children From 100 Countries
(Yayın Kurulu Başkan Yardımcıısı: )
Ankara 1998
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Yayını No: 1.
12. Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi Cilt: I
Ankara 2000. (
Redaksiyon ve madde yazarı)
Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 214
Kaynak Eserler Dizisi: 1.
 
Üst