1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Zekat Verilecek Mallar ve Oranları

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında !pek tarafından paylaşıldı.

 1. !pek

  !pek Admin

  Zekat Verilecek Mallar ve Oranları


  [​IMG]

  Her mal ve ürün zekâta tabi değildir. Zekâta tabi mal ve ürünler; altın, gümüş, para, deve, sığır, koyun, keçi, toprak ürünleri, ticaret malları, sanayi ürünleri, madenler ve defınelerdir. Bunların da zekâta tabi olabilmesi için nâmî olması, hayvanların saime olması, üzerinden bir kamerî yılın geçmesi ve nisap miktarına ulaşması gerekir.

  Ev eşyası, meslek aletleri, binek vasıtaları, ticareti yapılmıyorsa kitaplar, at, katır, eşek zekata tabi değildir. Bal; Hanefî ve Hanbelî müçtehitlere göre zekâta tabi, Şafi ve Maliki müçtehitlere göre ise tabi değildir.

  Ebu Hanife’ye göre toprak ürünlerinde nisap şartı aranmaz. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Şafiî, Hanbelî ve Malikî müçtehitlere göre nisaba tabidir.

  Zekat verilecek paranın üzerinden ne kadar zaman geçmelidir?

  Bir ürünün zekâta tabi olabilmesi için üzerinden bir kamerî yılın geçmesi gerekir. Buna “havelân-i havl” denir. Kamerî yıl, 354 gündür. Konu ile ilgili olarak Peygamberimiz (sas), şöyle buyurmuştur:
  “Üzerinden bir yıl geçmedikçe mal zekâta tabi değildir.” (İbn Mâce, “Zekât”, 5, No: 1792)

  Nisap miktarına ulaşan para, altın ve gümüş, sanayi ürünleri, ticaret malları ve hayvanların zekâta tabi olabilmesi için “üzerinden bir kamerî yılın geçmesi” gerekir. Çünkü bu mallar; ancak bir senede nemalanır, yani artar, çoğalır, kâr ve gelir getirir. Hayvanlar bu müddet içinde yavrulamak suretiyle çoğalır. Ticarî yatırımlar bu süre içinde kâra dönüşebilir.

  Toprak mahsulleri, maden ve definelerde bu şart aranmaz. Çünkü toprak ürünleri hasat mevsimine kadar gelişme gösterir. Madenler ise yerden çıkarılıp işlenince kâr elde edilir. Bu itibarla toprak ürünlerinin zekâtı hasat mevsimi; madenlerin ve definelerin zekâtı ise elde edildikleri zaman ödenir.

  Bir maldan zekât verilebilmesi için zekâta tabi malın hem nisap miktarına ulaşması, hem de sene sonunda nisap miktarı veya daha fazla olması gerekir. Nisap miktarına ulaşmış para, altın, gümüş, ticaret malları, sanayi ürünleri ve hayvanlar yıl içinde azalsa, hatta nisap miktarından aşağıya inse, sonra artmaya başlasa, bu artış hibe ve miras yoluyla bile olsa yıl sonunda nisap miktarına ulaşırsa veya daha fazla olsa yıl içindeki azalıp çoğalmalara itibar edilmez ve zekât verilmesi gerekir. Konuyu şu örneklerle açıklayabiliriz:

  Bir kimsenin 1 Ocak itibariyle borcu ve temel ihtiyaçları dışında on bin lira parası olsa, bu para mart ayında sekiz bin liraya, Mayıs ayında beş bin liraya inse, sora tekrar artmaya başlasa ve yıl sonunda dokuz bin lira olsa yıl içindeki paranın azalıp çoğalmasına itibar edilmez yıl sonundaki meblağ olan dokuz bin liranın zekâtı verilir.

  Bir Müslüman’ın borcu ve aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı veya daha fazla malı, parası olsa mesala 90 gram altını olsa veya beş bin lira parası olsa veya 4O koyunu olsa veya 10 bin lira değerinde ticaret malı olsa üzerinde tam kamerî bir yıl geçince yıl içresinde altını 120 grama, parası 10 milyon liraya, koyunlarının sayısı 120’ye, ticaret malının değeri 15 milyon liraya ulaşsa 120 gram altının, 10 milyon liranın, 120 koyunun ve 15 milyon lira değerindeki ticaret malının 1/40 oranında zekâtı verilir.

  Demir ticareti yapan bir tüccarın deposunda sene başında 100 ton demiri varken, sene içinde bunların bir kısmı satılsa ve yerine 50 ton demir alınsa, sene sonundaki bu demir ile kasa mevcudunun zekâtı verilir.

  Şâfiî, Hanbelî ve Maliki müçtehitlere göre; nisap miktarına ulaşan para, altın ve gümüş, sanayi ürünleri, ticaret malları ve hayvanların zekâta tabi olabilmesi için nisabın bütün sene boyunca bulunması gerekir. Bir mal sene içinde harcama, kaybetme, satış ve hibe gibi
  yollarla nisabın altına düşse, bu kimse tekrar nisap miktarı mala sahip olana kadar zekâtla mükellef olmaz. Eksileri para, mal ve ürün tekrar nisap miktarına ulaşırsa zekâta tabi olabilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.

  Nisap miktarı mala, ürüne ve paraya sahip olan Müslüman’ın aylık, ücret, ikramiye, bağış, miras ve benzeri yollarla yıl içinde kazandığı mal ve paralar (mal-ı müstefad), eldeki eski mala eklenir. Üzerinden bir yıl geçme şartı, eldeki eski malın üzerinden bir yıl geçmesi ile gerçekleşmiş olur.


  Şafiî, Hanbelî ve Maliki müçtehitlere göre sene içinde elde edilen nisap miktarı mal ve ürün; (a) eğer hibe, miras, satın alma ve benzeri yollarla elde edildi ise bu mal ve ürünler, zekâta tabi olabilmesi için önceki nisap miktarı mal ve ürüne dâhil edilmez, bu mal ve ürünün üzerinden ayrıca bir yıl geçmesi gerekir; (b) eger yıl içinde elde edilen mal ve ürün; ticarî malın kârı ise, bu kâr asla dâhil edilir, tekrar üzerinden yıl geçmesi gerekmez. Çünkü kâr, asla tabidir, aynı şekilde hayvanların yavruları, analanına tabidir

  Zekâta tabi mal, ürün, altın, gümüş ve paranın üzerinden bir yıl geçmesi açısından farklı mallar birbirine ilave edilmez. Mesela 5 devesi olan bir kimse yıl içinde 30 sığır satın alsa bu sığırların zekâtının verilebilmesi için satın alındığı tarihten itibaren üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bir kimsenin nisap miktarı ticaret malı olsa, yıl içinde 4O koyun satın alsa, bu koyunların zekata tabi olması için satın alındığı tarihten itibaren üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş