Zabıta memuru ile itfaiye eri kadrosuna naklen geçiş nasıl olacak?

!pek

!pek

Admin
14 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki mevzuat ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına nasıl geçiş yapılabileceği de düzenlendi.
Zabıta memurluğuna aşmak isteyen Devlet memurları hangi niteliklere haiz olmalı?
Diğer ulus kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde belli başlı memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna aşmak isteyenler;
- 35 yaşını aşmamaları,
- en az lise veya dengi mektep mezunu olmaları,
- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde asgari 1.67 metre, kadınlarda minimum 1.60 metre boyunda almak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu aralarında (+,-) 10 kilogramdan artı fark olmaması,
- Belediyenin oluşturacağı yazılı veya sözlü sınavda başarılı olması,
gerekmektedir.
İtfaiye eri kadrosuna geçmek isteyen Devlet memurları hangi niteliklere haiz olmalı?
Öteki ulus kurum ve kuruluşları ya da belediye hizmet birimlerinde ana memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler;
- 30 yaşını aşmamaları,
- en az lise veya dengi mektep mezunu olmaları,
- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla elde etmek kaydıyla erkeklerde asgari 1.67 metre, kadınlarda minimum 1.60 metre boyunda almak ve boyun 1 metreden pozitif olan kısmı ile kilosu aralarında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
- Sağlık Durumu açısından kapalı mekan, rahat alan ve doruk gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına yerinde olmaları,
- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına kadar belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince bahşedilen şoför belgesine sahip olmaları,
- Belediyenin oluşturacağı yazılı veya sözlü sınavda başarılı olması,
gerekmektedir.
Devlet memurlarının, zabıta memuru veya itfaiye eri kadrosuna başvurularda KPSS şartı aranmayacaktır.
 
Üst