Yeni sistemde, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?

!pek

!pek

Admin
YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ SİSTEMDE, İTFAİYE ERİ İLE ZABITA MEMURU ALIMI NASIL OLACAK?
Bugünkü Devlete Ait Gazetede mahalli idarelere personel alımının nasıl yapılacağını düzenleyen genel yönetmeliğin yanı sıra, belediyelere itfaiye eri ve zabıta memuru atamasının nasıl olacağını düzenleyen iki öbür yönetmelikte de değiştirme yapılmıştır.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişim
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMINDA İÇİN GENEL ŞARTLAR
Zabıta memuru e itfaiye eri alımı için de, belediyelerin İçişleri Bakanlığından izin alması gerekmektedir. Izin alınan kadrolar için 15 gün evvelden ilana çıkılacaktır. Bu ilanlar belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB'nin kurumsal internet adreslerinde yayımlanacaktır. Memurlar.net olarak bizler de ilanları kendi duyuru servisimiz olan duyuru.memurlar.net adresinden yayımlayacağız.
ÖZEL ŞARTLAR
a- İtfaiye memuru için

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla almak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu aralarında (+,-) 10 kilogramdan fazla ayrım olmaması,
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
- Afiyet açısından kapalı mekan, gizli alan ve boy gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına yerinde olmaları,
- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına tarafından belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince bahşedilen şoför belgesine sahip olmaları,
Zabıta memuru için
- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla elde etmek kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, kadınlarda en düşük 1.60 metre boyunda edinmek ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla ayrım olmaması,
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
YAZILI VEYA SÖZLÜ VEYAHUT DA UYGULAMALI SINAVDAKİ KPSS ŞARTI
Belediyenin oluşturacağı kurumsal düzeydeki yazılmış ya da sözlü sınava, en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday katılacak.
Sınava girmeye yargı kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde ilan edilecek.
Imtihan konuları şu şekilde olacaktır:
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli idarelerle ilgili esas yönetmelik,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı data ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 
Üst