Yemin Nedir? Yemin Çeşitleri Nelerdir? Kefaret Gerekir mi?

!pek

!pek

Admin
YEMİN NEDİR?


Yemin, “bir işi yapmak veya yapmamak için verilen karara kuvvet kazandırmak amacıyla Allah’ın adını anmak”tır. Yahut kadını boşama gibi bir şeye bağlamak suretiyle yapılan anddır. Misal, “Vallahi şu işi yaptım” veya “yapmadım” demek bir yemindir.

Kasem suretiyle yemin, ya “vallahi, billahi, tallahi” denilmesi gibi Allah Teâlâ’nın zâtına yemin etmekle yapılır. Veya üzerine yemin edilmesi âdet haline gelen “rahmân, rahîm” gibi isimlerden birine yemin etmekle yapılır. Ya da “ izzet-i ilâhiye, kudret-i ilâhiye ” gibi zâtî sıfatlarından birine yemin etmekle yapılır.

Allah’tan ve O’nun sıfatlarından başka şeylere, peygamberlere, Kâbe’ye yemin edilmez. Yaratıklardan birinin başına veya hayatına yemin edilmesi de câiz değildir.“Kasem ederim”, “Yemin ederim”, “Şehadet ederim”, “Üzerime yemin olsun”, “Üzerime andolsun”, “Allah Teâlâ ile andolsun”, “Allah Teâlâ ile misakım olsun” sözleri de birer yemin sayılır.

Helâli haram kılmak da yemin sayılır. Meselâ, “Şu yemeği yemek bana haram olsun” demek gibi. Bu yiyeceği daha sonra yemek kefâreti gerektirir.

Bir kimse, “Şöyle yaparsam kâfir olayım” yahut, “Yahudi veya hıristiyan olayım” yahut, “Allah’ın kulu, peygamberin ümmeti olmamayım” gibi sözlerle yemin etse durumuna bakılır. Eğer, bu sözü yemin maksadıyla sözünü sadece kuvvetlendirmek için söylemişse, bu bir yemin olur. Yemini bozunca kendisine kefâret gerekir. Fakat bu sözü bununla kâfir olacağına inanarak söylemişse bu yemin olmaz. Böyle birinin tövbe ve istiğfar etmesi ve böylece hem imanını hem de evli ise nikâhını yenilemesi gerekir. Yeminini bozsun veya bozmasın hüküm değişmez.

Dine, imana, kitaba sövmek de küfrü gerektirir. Tövbe ve istiğfar edip imanı ve nikâhı yenilemek gerekir.

Yalan yere, “Allah bilir ki, şu şöyledir, şöyle değildir” denilmesi bir görüşe göre küfrü gerektirir. Diğer bir görüşe göre gerektirmez. Ancak bu büyük bir günah olduğundan hemen tövbe edilmesi lâzımdır. Yalan yere, “Allah şahittir ki" denilmesi de kefâreti değil, tövbe ve istiğfar gerektirir.
 
Üst