Y harfi

~Ecrin~

~Ecrin~

Yeni Üye
Y

Yad ölke: Yabancı ülke* yabancı diyar.
Yadet: Hatırla.
Yad-yad: Yabancı.
Yağı: Düşman* hasım.
Yağlık: Büyük mendil* çevre.
Yahşı: İyi güzel* çok güzel.
Yakaram: Yakarım* yandırırım.
Yalçın: Laçin* benekli doğan.
Yaldak: Yalancı* aldatıcı.
Yalguz: Yalnız* tek başına.
Yan vermek: Arka çıkmak* desteklemek.
Yanağın zencirlenmesi: Yanağın kızarması* al al olması.
Yanah: Yanak.
Yanaknan: Yanak ile.
Yapalağ[yapalak]: Puhu kuşu* baykuş.
Yar vasfı: Sevgilinin nitelikleri.
Yara: Yare* sevgiliye.
Yaran: Yaren* arkadaş* dost.
Yaratan usta: Tanrı.
Yarı: Yari* sevgiliyi.
Yarım: Yarim* sevgilim.
Yarıma: Yarime* sevgilime.
Yarımdır: Yarimdir* sevgilimdir.
Yarın: Yarin* sevgilinin.
Yarından: Yarinden* sevgilisinden.
Yarısan: Yarisin* sevgilisisin.
Yaslanıp: Yaslanmış.
Yaşınan: Yaş ile.
Yaşmak: Kadınların başörtüsüyle gözlerini açıkta bırakacak biçimde alınlarını ve ağızlarını örtmeleri.

Yatam: Yatayım.
Yaylık: Yağlık* büyük mendil.
Yazan: Kader yazıcı* Tanrı.
Yedmek: Bir kimseyi elinden tutarak ***ürmek.
Yedullah: Allah'ın eli.
Yeğ: Yeğin* üstün.
Yek: Bir
Yeksan: Yerle bir. Beraber.
Yel: Rüzgar.
Yelmek: Dolaşmak* gezmek.
Yerağ : Silah* öldüren alet.
Yeren: Yaren* arkadaş. Dost.
Yeri: Yürü.
Yeşilbaş: Tüyleri kızıla çalgın kahverengi* beyaz* kara* mavi; başı ve kanat ucu telekleri yeşil renkli erkek ördek. Erkek yaban ördeği.

Yığılmak: Toplanmak* birikmek.
Yoh: Yok.
Yolu tutmak: Yola çıkmak* yola koyulmak* yola düşmek.
Yoluz: Yolunuz.
Yosma: Şen* güzel* fettan (genç kadın).
Yoz: Dava.
Yöğrük: Hızlı gitmek.
Yuca: Yüce* yüksek.
Yulduz: Yıldız.
Yunmak: Yıkanmak* arınmak.
Yusuf: İbrani Peygamberi. Yakup peygamberin oğlu* Yusuf'un serüveni Tevrat'ta* Tekvin bölümündedir. Yusuf* Kur'an'ı Kerim'de de yer alır [Yusuf Suresi]. İslami edebiyatlarda ''Ahsen'ül Kısas'' -Hikayenin en güzeli diye anılan Yusuf hikayesinin etkileri Türk Edebiyatı'nda da yaygındır. Yusuf ile Züleyha- Zeliha arasında geçen olaylar birçok mesneviye konu oldu* Yusuf ile Züleyha adını taşıyan bir çok hikaye yazıldı.

Yuvasın: Yuvasını.
Yügrük: Yüğrük. İyi yürüyen* iyi koşan* çevik.
Yükünen: Yüküyle* yükü ile.
 
Üst