üzüntü ve sıkıntı anında okunacak dua dua

tewa

tewa

Yeni Üye
ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-
Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve
Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."

MANASI:
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
Rabbi (sahibi)dir."
 
Murat

Murat

Yönetici
Rabbim sen sıkıntılarımızı üzüntülerimizi gider. Sen her türlü derde dermansın. Ya Rabbi bize genişlik ver, bize ferahlık ver. Amin.
 
Üst