Türkiye'de kadın "ilk"ler

yosun

yosun

Süper Yönetici
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1892"]1892[/URL]: İlk Türk kadın romancı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatma_Aliye_Han%C4%B1m"]Fatma Aliye Hanım[/URL] "Muhadarat" adlı ilk romanını kendi adıyla yayımladı.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-1"][2][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1909"]1909[/URL]: İlk Türk kadın siyasetçi [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emine_Semiye&action=edit&redlink=1"]Emine Semiye[/URL] Hanım Osmanlı Demokrat Fırkası yönetim kuruluna seçildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1913"]1913[/URL]: İlk kadın devlet memuru Bedriye Osman Hanım Telefon İdaresinde göreve başladı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1913"]1913[/URL]: Belkıs Şevket Hanım uçağa binen ilk Türk kadın unvanını aldı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1920"]1920[/URL]: İlk Türk kadın avukat [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCreyya_A%C4%9Fao%C4%9Flu"]Süreyya Ağaoğlu[/URL] ([URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_A%C4%9Fao%C4%9Flu"]Ahmet Ağaoğlu[/URL]'nun kızı)) [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Hukuk_Fak%C3%BCltesi"]İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi[/URL]'ne kaydoldu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1920"]1920[/URL]: İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Afife_Jale"]Afife Jale[/URL] İstanbul'da sahneye çıktı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1921"]1921[/URL]: Dr. [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Safiye_Ali"]Safiye Ali[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya"]Almanya[/URL]’da tıp eğitimini tamamlayarak ilk Türk kadın hekim olarak tarihimizdeki yerini aldı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1922"]1922[/URL]: Yedi kız öğrenci Tıbbiye'ye kayıt yaptırarak eğitime başladı.
Haziran [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1923"]1923[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nezihe_Muhittin&action=edit&redlink=1"]Nezihe Muhittin[/URL]'in başkanlığında Kadınlar Halk Fırkası'nın kurulması girişiminde bulunuldu. Kadınlara oy hakkı tanımayan Seçim Kanunu gereğince valilikçe partinin kuruluşuna onay verilmediğinden dernekleşmeye gidildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1924"]1924[/URL]: İlk kadın diş hekimi (Ferdane Bozdoğan Erberk) diplomasını aldı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1925"]1925[/URL]: Suat Hilmi Berk ilk kadın [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulh_hukuk&action=edit&redlink=1"]sulh hukuk[/URL] hâkimi oldu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-2"][3][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1930"]1930[/URL]: İlk kadın yargıçlar atandı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1933"]1933[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n_(il)"]Aydın (il)[/URL]'inin bugün ilçe statüsü taşıyan [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Karpuzlu"]Karpuzlu[/URL] köyünde ilk kadın muhtar [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCl_Esin&action=edit&redlink=1"]Gül Esin[/URL] yaklaşık 500 oy alarak seçildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1933"]1933[/URL]: Sabiha Güreyman Türkiye'nin ilk kadın [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0n%C5%9Faat_m%C3%BChendisi"]inşaat mühendisi[/URL] olarak [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_M%C3%BChendis_Mektebi"]Yüksek Mühendis Mektebi[/URL]'nden mezun oldu. Güreyman ayrıca [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_Spor_Kul%C3%BCb%C3%BC"]Fenerbahçe Spor Kulübü[/URL]'nün ilk kadın voleybolcusudur.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-3"][4][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/8_%C5%9Eubat"]8 Şubat[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1935"]1935[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi"]Türkiye Büyük Millet Meclisi[/URL] 5. Dönem seçimleri sonucunda başta [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Hat%C4%B1_%C3%87%C4%B1rpan"]Hatı Çırpan[/URL] olmak üzere 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi, ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1935"]1935[/URL]: İlk kadın doğum uzmanı Dr. Pakize İzzet Tarzi kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Tarzi, [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1"]İstanbul Boğazı[/URL]'nı yüzerek geçen ilk kadın unvanını da taşıyor.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-4"][5][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1936"]1936[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eski%C5%9Fehir_Askeri_Hava_Okulu&action=edit&redlink=1"]Eskişehir Askeri Hava Okulu[/URL]'ndan mezun olan [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk"]Atatürk[/URL]'ün manevi kızı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabiha_G%C3%B6k%C3%A7en"]Sabiha Gökçen[/URL] dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Gökçen ertesi yıl Dersim'in havadan bombalanmasına katılarak, dünyada sivil halkı bombalayan ilk kadın pilot ünvanını da kazandı.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-5"][6][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1947"]1947[/URL]: Türk basınının ilk kadın foto muhabiri [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Eleni_K%C3%BCreman"]Eleni Küreman[/URL], [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Associated_Press"]Associated Press[/URL] Ajansı'nda gazeteciliğe başladı.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-6"][7][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1950"]1950[/URL]: İlk kadın belediye başkanı ([URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCfide_%C4%B0lhan"]Müfide İlhan[/URL]) [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Mersin"]Mersin[/URL]'den seçildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1954"]1954[/URL]: Prof. Dr. Nüzhet Toydemir Gökdoğan [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Fen_Fak%C3%BCltesi"]İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi[/URL] dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan oldu. Gökdoğan Fen Fakültesi'nin Astronomi Enstitüsü'ne tayin edilen ilk Türk doçenti olmuştu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-7"][8][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1957"]1957[/URL]: Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Dr. [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sema_Aran&action=edit&redlink=1"]Sema Aran[/URL] teğmen rütbesiyle göreve başladı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1971"]1971[/URL]: İlk kadın bakan Dr. [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkan_Akyol"]Türkan Akyol[/URL] atandı. Akyol aynı zamanda ilk kadın rektördü.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-8"][9][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1981"]1981[/URL]: Türkiye' nin ilk kadın eksperi Diler Cesur.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1991"]1991[/URL]: Başbakan [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Mesut_Y%C4%B1lmaz"]Mesut Yılmaz[/URL]'ın girişimleriyle ilk kadın vali [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Lale_Aytaman"]Lale Aytaman[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla_(il)"]Muğla (il)ine[/URL] atandı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1993"]1993[/URL]: Alev Kılıçkeser Hottin, [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir_Anadolu_%C3%9Cniversitesi"]Eskişehir Anadolu Üniversitesi[/URL] Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü’nden mezun olarak ticari havayollarındaki ilk Türk kadın pilot oldu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/25_Haziran"]25 Haziran[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1993"]1993[/URL]: Türkiye'nin ilk kadın başbakanı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Tansu_%C3%87iller"]Tansu Çiller[/URL] hükümeti kurdu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1996"]1996[/URL]: İlk kadın deniz subayları [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz_Harp_Okulu"]Deniz Harp Okulu[/URL]'ndan mezun oldu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2001"]2001[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli"]Denizli[/URL] Belediye Başkanı [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Ayg%C3%B6ren&action=edit&redlink=1"]Ali Aygören[/URL] tarafından işe alınan [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatma_Kasapo%C4%9Flu&action=edit&redlink=1"]Fatma Kasapoğlu[/URL] Türkiye'nin ilk kadın belediye otobüsü şoförü oldu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2002"]2002[/URL]: İlk kadın Adalet Bakanı Prof. [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Aysel_%C3%87elikel"]Aysel Çelikel[/URL] göreve atandı.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-9"][10][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2003"]2003[/URL]: Nükhet Hotar [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merkez_Y%C3%BCr%C3%BCtme_Kurulu&action=edit&redlink=1"]Merkez Yürütme Kurulu[/URL]'na getirilen ilk kadın üye oldu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-10"][11][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/30_A%C4%9Fustos"]30 Ağustos[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2004"]2004[/URL]: Kıdemli üsteğmen Songül Yakut Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak görevine başladı.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-11"][12][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2005"]2005[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BClay_Tu%C4%9Fcu"]Tülay Tuğcu[/URL] [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa_Mahkemesi"]Anayasa Mahkemesi[/URL]'nin ilk kadın başkanı seçildi ve dolayısıyla [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCce_Divan"]Yüce Divan[/URL]'ın da ilk kadın başkanı oldu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-12"][13][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2006"]2006[/URL]: Dünyanın en yüksek noktası [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Everest"]Everest[/URL]'te zirveye tırmanan ilk Türk kadın dağcı Eylem Elif Maviş oldu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-13"][14][/URL]
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2007"]2007[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Sanayicileri_ve_%C4%B0%C5%9Fadamlar%C4%B1_Derne%C4%9Fi"]Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği[/URL]'nin (TÜSİAD) ilk kadın başkanı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Arzuhan_Do%C4%9Fan_Yal%C3%A7%C4%B1nda%C4%9F"]Arzuhan Doğan Yalçındağ[/URL] oldu.[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1#cite_note-14"][15][/URL]

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=19"]değiştir[/URL]]

Açtığı kadın danışma merkezi ile şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık hizmeti veren 'Mor Çatı' Kadın Sığınağı Vakfı, 1995 yılında kadın sığınağını açtı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Fatma_Aliye_Han%C4%B1m.jpg"]
[/URL][URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Sabiha_g%C3%B6k%C3%A7en.jpg"]
[/URL]
FATMA ALİYE HANIM SABİHA GÖKCEN
 
Nehir

Nehir

Admin
Teşekkürler çok güzel bilgiler her karekterin ayrı ayrı konu olması gerekir bence o kadar önemli.
 
Üst