Tüp bebek (IVF) nedir?

yosun

yosun

Süper Yönetici
Tüp Bebek, laboratuar ortamında döllenme demektir.
Bir ya da daha fazla yumurta ultrasonografi eşliğinde
anestezi altında bir iğne vasıtasıyla yumurtalıklardan alınır
ve baba adayından alınan spermlerle laboratuarda döllenir.
Döllenmiş yumurtalar (embriyo) bir kateter yardımıyla 2-5 gün içinde anne adayının rahmine yerleştirilir.

Tüp bebek işlemi hangi aşamalardan geçiyor?

Tüp Bebek tedavisinde birçok aşama vardır, işte bu aşamalar:

1 Folliküllerin geliştirilmesi:
Yumurtalıklarda sağlıklı ve olgun yumurtalar elde etmek için 10-20 gün süreyle hasta evinde kendine hormon içeren iğneler yapar.
Bu ilaçların kullanım şekli merkezimizdeki hemşireler tarafından hastalara tarif edilir.
İlk kontrol 5 gün. sonrakiler 2-4 gün aralarla ultrasonografi ve kan hormon analizleri yapılarak
yakın takip programı uygulanır. En büyük follikül, 18 mm'ye ulaştığında farklı bir hormon yapılarak
yumurtaların olgunlaşması sağlanır. Bu da yine evde yapılabilen bir enjeksiyon ilacıdır.

2 Yumurtaların toplanması:
Yumurta toplama işlemi için hastanın hastaneye yatırılması gerekmez.
Hafif sedasyon altında yumurtalar toplanır.
Bu işlem için yine ultrasonografi cihazı eşliğinde vajınal yoldan girilen bir iğne kullanılır.
Alınan sıvı içerisinde mikroskop altında yumurta aranır.

3 Spermlerin hazırlanıp yumurtaların döllenmesi:
Yumurtalar toplanıp sınıflandırılmaları yapıldık*tan sonra, eşten alınan spermler belirli yıkama iş*lemlerinden geçirilir, sperm değerleri normal ise ya klasik tüp bebek işlemi için spermler ve yumur*talar aynı kap içine bırakılırlar ya da yeterli sperm yoksa veya kalitesi düşükse mikroenjeksiyon işlemi yapılarak spermler direkt yumurtanın içine verilir. Sonra bu yumurtalar, ısısı, nemi ve havası kontrol altında olan kuluçka makinelerine bırakılır.
4 Embriyo zarının inceltilmesi (Laser Assisted Hatching):
Eğer embriyoların zarı kalınsa zarın inceltilmesi gerekebilir.
Bunun için genellikle embriyo transferi yapılacağı günün sabahı transfer edilecek olan
embriyoların zarı embriyolog tarafından lazer ile inceltilir.
Bu işlem embriyoların rahim içine kolay yapışmasını sağlar.
Bu uygulama; zarın kalın olduğu durumlar, 38 yaş üstü olanlar, daha önce
dondurulmuş embriyolar ve tekrarlayan başarısızlığı olan olgularda gerçekleştirilir.

5 Embriyoların transferi:
Döllenme olup yeterli gelişme gösteren embriyolar, transfer için seçilir.
Bu işlem, ince bir kateter yardımıyla embriyoların rahim içine verilmesi işlemidir.
Yumurta toplamadan sonraki 2-5. günlerde yapılabilir, işlem idrara sıkışık olarak yapılır
ve işlem esnasında asistan, karından yapılan ultrasonografı yardımıyla doktora yön verir.
Transfer edilecek embriyoların sayısı; hastanın yaşı, embriyoların kalitesi ve kaçıncı deneme olduğu gibi faktörlere bağlıdır.
Elde kalan kaliteli embriyolar isteğe bağlı olarak 5 yıl süreyle dondurulabilir.

6 Hamilelik testi:
Embriyo transferinden 2 hafta sonra kan testi yapılır.
Hamilelik elde edilmişse. 2-3 hafta sonra ultrasonografi ile
hamilelik kesesi ve bebek kalp atışları görülmek üzere hasta tekrar çağrılır.

Intrasitoplasmik Sperm injeksiyon (ICSI) - (Mikroinjeksiyon)


Tek bir spermin bir mikropipet yardımıyla olgun bir yumurtanın içine verilmesidir.
Genellikle erkekte sorun olduğu durumlarda uygulanan bu yöntem, daha önce
tüp bebek yapılmış ama hamilelik elde edilemeyen ya da yumurtaların tamamının
döllenmediği olgulara uygulanır. Ayrıca menide spermin hiç olmadığı testislerden
cerrahi yolla sperm elde edilen olgularda da uygulanır.

Dondurulan embriyo ve spermlerin saklanması

İleride tekrar kullanmak üzere embriyo ve spermlerin dondurulma tekniğidir.
Transfer işle*minden sonra elde kalan kaliteli embriyolar ile MikroTESE işleminden
elde edilmiş spermler ya da kanser kemoterapisi görecek olan erkeklerin spermleri ile
kadınların yumurtaları tedaviden önce alınarak dondurulabilir.
Bunun için, içinde sıvı azot bulunan (-196°C) tanklar kullanılır.
Dondurma işlemi ülkemizde 5 yıl süreyle yapılır.
Basarı oranları

Merkezimizde hastaların verdiği cevaba göre bireyselleştirilmiş protokoller uygulanır.
Özellikle daha önce başarısız denemeleri olan ya da kotu cevaplı hastalarda farklı
protokollerle hamilelikler elde edilir. Ülkemizde yumurta bağışının yasak olması nedeniyle
ileri yaş hastaları da tedavi programlarına alınır. Tüm hastalan dahil ettiğimizde ortalama
başarı oranımız, yüzde 40-45 civarında seyrediyor.
Bu oran 20Ti yaşlara indikçe artar. 40 yaş ve üzerinde ise azalır.Tüp bebek tedavisinin yan etkisi olan çoğul hamilelik sorunu nasıl çözülebilir?

Kısırlık tedavisinin en önemli komplikasyonlarından birisi, yüksek oranda görülen çoğul hamileliklerdir.
Dünyada ikiz doğum oranları artıyor. Bu artışın en önemli nedenleri ileri anne yaşı ve yardımcı üreme tekniklerinin kullanımıdır.
Her ne kadar transfer edilen embriyo sayısında kısıtlamalar getirilerek iki embriyo transferi bir standart olarak sunulsa da,
bu durum üçüz ve üzeri doğumların hemen hemen ortadan kalkmasını sağlamış, ancak ikiz doğum oranları sabit kalmıştır.
YUT'nde, çoğul hamilelik oranını azaltmak için seçilmiş tek embriyo transferi (sTET) önerilmiştir.
Burada amaç hamilelik oranlarını azaltmadan, çoğul hamilelik oranlarını düşürmektir. Bunun için hasta seçim kriterleri şunlardır;

•36 yaşından küçük olması,
•1 veya 2 ART denemesi.
•En az 1 tane iyi kalitede embriyosu olması.
•ikiz hamileliğin kontrendike olması ya da çiftin ikiz istememesi.

Çoğul hamileliğin anne adayına ve bebeklere ne tür olumsuz etkileri vardır?

Çoğul hamileliklerin birtakım olumsuz yönleri vardır, bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

•Tüm Avrupa'da maternal mortalite, 100 bin canlı doğumda tekil hamileliklerde 5.2 iken, çoğul hamileliklerde 14.9'dur. Dolayısıyla ölüm riski 3 kat daha fazladır.
•Hipertansiyon, ikiz hamileliklerde 1.8-3.4 kat daha fazla görülür.
•Postpartum kanama, 3-4.5 kat daha fazladır.
•Sezaryen oranı 3 kat daha fazladır. Yoğun bakıma alınma oranı ise 15.5 kat daha fazladır.
•Prematür doğumların yüzde 31,5'i, ovarian stimulasyon (yumurtalık uyarıcı tedavi) sonrası oluşan hamileliklerdedir.
•YÜT (yardımcı üreme teknikleri) sonrası oluşan ikiz hamileliklerde prematurite oranı yüzde 43.8. tekillerde yüzde 12.2'dir.
•İkizlerde düşük doğum ağırlığı ve yaşa göre küçük bebek oranı oldukça yüksektir.
•2500 gramdan küçük doğma oranı ikizlerde yüzde 47.5, tek bebeklerde bu oran yüzde 4.6 olarak bildirilir.
•IVF hamileliklerinde de benzer sonuçlar alınmıştır (ikizlerde yüzde 49.6, tekillerde yüzde 14.3).

Her ne kadar ikizlerde yaşama şansı daha erken hamilelik haftalarında başlasa da, ileri prematurite düşük doğum ağırlığı ile birlikte, bu bebeklerin yaşama şansını olumsuz etkiler. İkiz ebeveynlerinde depresyon prevalansı tekil ebeveynlerine göre daha fazla bulunmuştur.

Tüp bebekte gelinen son nokta nedir?

•Menisinde sperm bulunmayan erkeklerde cerrahi sperm elde etme yöntemleri.
•Donmuş embriyolar ile hamilelikler.
•Donmuş yumurtaların, ileri yaşlarda doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için kullanılması.
•Donmuş yumurtaların kanser tedavisi sonrası kullanılması.
•Preimpantasyon Genetik Tanı (PGT), yani embriyoda genetik tanı. Genetik hastalığı olduğu bilinen aileler için uygulanır.
•ilaçsız tüp bebek (IVM).

Tüp bebek teknolojisinde Türkiye nerede?

Ülkemiz bu konuda dünya ile paralel bir seyir izliyor. Teknolojideki yenilikler, anında ülkemizde de uygulanmaya başlanıyor.
Bu nedenle tüp bebek konusunda hemen hemen dünyadaki en ucuz hizmeti veren ülkemize dünyanın diğer ülkelerinden de hastalar geliyor.

Tüp bebek tedavisinin maliyeti nedir?Bugün için ortalama fiyatlar 3.000 YTL+ilaçlardır.
Kullanılan ilaç cinsi ve miktarına göre ilaç masrafı da 1000-2000 YTL arasında değişir.
Eğer hastanın sosyal güvencesi varsa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) eğitim-araştırma hastaneleri
ya da üniversite hastanelerinden tüp bebek yapılmasına ilişkin heyet raporu alındığı takdirde
maliyet 1750 YTL+ ilaçların yüzde 20'si şeklinde olacaktır.
 
M

Misafir

Misafir
biz 2 ağustosta tup bebek yaptırdık bugun ultrasona gırdık ama hamılelık kesesı olusmamıs dıyor doktor ama kanda ve ıdrarda cıkıyor ama kese yok neden olabılır acaba
 
Üst