Tonyukuk Biyografi-Tonyukuk Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
TonyukukAdı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk Devleti’nin kurucusu Kutlug Kağan başta olmak üzere Kapağan Kağan ve Bilge Kağan’a danışmanlık yapmış meclis başkanlıklarını yürütmüştür.Tonyukuk’un Juan Juan Devleti’nin elinde esir iken doğduğu anlaşılıyor. Esaretten Kutlug Kağan ile birlikte kurtulmuş ve Göktürk Devleti’nin kuruluşunda görev almıştır.Bilge Kağan’a vezirlik yapmanın yanı sıra ona kızını vererek kayınpederi de oldu.İyi bir stratejist ve taktik ustası olmasından ötürü batılı Türkologlar onun için “Türkler’in Bismarc’ı” ifadesini kullanır.Tonyukuk kendisi adına diktirdiği kitabesinde kendini şöyle anlatıyor:“Tanrı yarlığadığı (nasip ettiği) için Türk Budun içinde silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı; ona uyarak ben kendim çalışmasaydım Türk Budununu iyi idare ederek tahtında oturuyor.”Türklerin Budizm dinine girmesini engelleyen Vezir Tonyukuk kölelikten bağımsızlığa erişen milletinin yaşayışını şöyle anlatıyor:“Karakurum’da tavşan yiyerek geyik yiyerek oturuyorduk. Budunun boğazı tok idi. Düşmanımız çevrede ocak gibi idi. Biz ateş idik.”Doğum tarihi bilinmese de ölümünden sonra Bilge Kağan tarafından Bain-Cokto adlı mevkide yaşatıldı.

 
H

Hoca

Yeni Üye
mabette yapılan ibadet ile insanlar insancıl ve zayıf yetişir, mücadeleci olmanın, savaşmanın ve güçlenmenin yolu bu değildir diyen türk bilginidir.
 
Üst