Tiyatronun İnsan Hayatıyla İlişkisi Nedir?

  • Konbuyu başlatan dilek öğretmen
  • Başlangıç tarihi
D

dilek öğretmen

Yeni Üye
Tiyatronun İnsan Hayatıyla Olan İlişkisi Hakkında Bilgiler
Tiyatronun İnsan Hayatıyla İlişkisi Nedir

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır.

Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle tiyatro insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.

Tiyatro metinlerine oyun metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere oyuncu (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır.

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

Tiyatro Çalışmalarının İnsanlar İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü

Katılanlara

a) Dayanışmayı öğretir;

b) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;

c) Toplumun, kişiliği ezmesini önler;

ç) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;

d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;

e) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;

f) Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;

ğ) Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;

h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;

i) Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

Seyredenlere

a) Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;

b) Kamu bilincini sağlar;

c) Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;

ç) Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;

d) Ve insanı çok yakından tanıtır.

c) Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;

ç) Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;

d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;

e) Toplum duyarlığını artırır;

f) Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;

g) Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;

ğ) Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.

ı) Ulusal kimliği pekiştirir

Alıntı
 
Üst