Tiyatro Terimleri Nelerdir

I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
Tiyatro kültürümüzün gelişmesinden büyük rol oynayan bir olgudur. Tiyatrodaki terimleri listeledik aynı zamanda açık lise sınavlarında çıkan bazı sorulardandır

Tiyatro Terimleri

Aktör
Aktrist
Dekor
Kostüm
Makyaj
Mimik
Jest
Perde
Sahne
Kulis
 
Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
Tiyatro terimlerinden söz etmişken bende kısaca tiyatro hakkında bilgi vermek istedim.

Yaşamdaki olayları sahnede canlandırma sanatına tiyatro denir. Drama, ya da tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu bakımdan tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler tarafından doğrudan doğruya söylenir ve yapılır.

İnsan yaşamının sahnede canlandırılmasına ti*yatro denir, Tiyatroda olaylar “olurken” gösterilir. Tümüyle konuşma ve harekete dayalı bir gösteri sanatıdır. Olay, yazarca anlatılmaz, kişi tarafından doğrudan doğruya söylenir ve canlandırılır. Kişiler ve olay olmak üzere iki temel öğesi vardır. Tiyatro yazarı, kişileri konuşturarak kişilikleri çi*zer ve olayı anlatır.Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bö*lüm vardır: Perde, konunun ana parçalarından her biridir. Sahne ise, her perdede kişilerin girip çıkmasıyla oluşan küçük bölümlerdir. Tiyatroda konuşma türleri de adlandırılmıştır: Diyalog, kişilerin karşılıklı; monolog kişinin tek başına konuşmasıdır. Tirad, kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun ve coşkulu sözlerdir. Klasik tiyatroda; trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç tür vardır.
 
Nursena

Nursena

Admin
Tiyatro ne kadar az tercih edilen bir sanat türü olarak gölgede kaldı. ne yazikki en değerli sanatlarımızdan birinin yavaş yavaş kayboldugunu görüyoruz.
 
Murat

Murat

Yönetici
Tiyatro kültürünün yavaş yavaş kaybolmaya başladıgı bu günlerde, Tiyatronun önemini ve bu öneme binaen terimlerini hafızalarımıza kazmamız gerekir.
 
Üst