Tiyatro Nedir? Çeşitleri Nelerdir Maddeler Halinde

!pek

!pek

Admin
KAÇ ÇEŞİT TİYATRO TÜRÜ VARDIR ? ,
TİYATRO ÇEŞİTLERİNİ TÜRLERİNE GÖRE YAZINIZ ,
TRAJEDİ TİYATRO NASILDIR ,
KOMEDİ TİYATRO NASILDIR ? ,


Tiyatro Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir Maddeler Halinde
-Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların, insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanması için yazılan eserlerdir.
' Tiyatronun temelleri eski Yunan edebiyatına dayanır. O dönemde düzyazı bir edebi tür olarak kabul edilmediği için tiyatrolar şiir olarak yazılırdı.
-Tiyatronun temel öğeleri olay, kişiler, yer ve zamandır.
-Eski Yunan’da tiyatro trajedi ve komedi olarak ikiye ayrılırken daha sonra bu türlere dram da eklenmiştir.

a. Trajedi (Tragedya):

- Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.
- Kahramanlar ya soylu kişiler ya da tanrı veya tanrıçalardır.
- Koro ve diyalog bölümleri vardır.
- Üç birlik kuralına (yer-zaman-olay birliği) uyulur.
- Manzum olarak yazılır.
- Kötü, bayağı sözler yoktur; seçkin bir üslupla yazılır.
- Öldürme ve yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
- Aiskhylos, Sophokles, Euripides Yunan edebiyatının: Racine ve Corneille Fransız edebiyatının önemli tragedya yazarlarıdır.

b. Komedi (Komedya):

- Konular hayattan ve günlük olaylardan alınır.
- Kahramanlar halktan, sıradan kişilerdir.
- Koro ve diyalog bölümleri vardır.
- Üç birlik kuralına uyulur.
- Manzum olarak yazılır.
- Her türlü söze, şakaya yer verilir. Üslupta asalet aranmaz.
- Kişilerin öldürme, yaralama gibi her çeşit davranışları sahnede geçebilir.
- Komedi türünün ilk yazarı Yunan edebiyatında Aristophanes’tir. Fransız yazar Moliere ise komedi türünün en önemli yazarıdır.
- Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi komedi türündedir.

c. Dram:

- Günlük hayatta olduğu gibi hem gülünç hem de acıklı sahneler bulunur.
- Olaylar tarihin herhangi bir devrinde olduğu gibi, günlük hayattan da alınabilir.
- Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
- Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler de her kesimden olabilir.
- Şiir ya da düzyazı biçiminde yazılabilir.
 
Üst