Tevfik Fikret Biyografi-Tevfik Fikret Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Tevfik Fikret

Tevfik FikretTevfik Fikret (24 Aralık1867 - 19 Ağustos1915) Osmanlı dönemi büyük Türk şairi

24 Aralık1867'de İstanbul'da Aksaray'ın Kadırga semtinde doğdu. Baba tarafı Çankırılı Recaizade Ekrem gibi günün seçkin öğretmenleri vardı. Şiire lise yıllarında başlamış ve ilk şiirini 1883'te yayımlamıştır.

Liseden mezun olduktan sonra önce Hariciye Nezareti (Dışişleri Bakanlığı) 14 yaşındaki Nazıme hanımla evlendi.Bu sırada doğa temalarını işlemiştir.1896'ta Abdülhamit'in baskısı ile sansür ve jurnalcilik arttı. Özgürlük ve adalet özlemi ile ilgili şiirler yazarken 1898'de birkaç gün için göz altına alındı ve bundan sonra sürekli izlendi.Aşiyan'da Tevfik Fikret'in bugün müze olan evi1900 yılında özgürlük getireceğine inandığı İttihat ve Terakki'yi destekliyordu.24 Temmuz1908'de Meşrutiyet'in ilan edilmesini coşkuyla karşıladı Tarih-i kadim için tepki göstermiştir.Bir süre öğretmen okulu'nda da edebiyat okuttuktan sonra sadece Robert Kolej'de çalışmaya başladı. 1911'de 1914'te çocuklara seslendiği Şermin adlı kitabı yayımlandı.19 Ağustos1915'te öldü ve Eyüp'te aile mezarlığına gömüldü. Vasiyetine uyulup Aşiyan'a taşınması için 1961'deki doğum yıldönümünü beklemek gerekecektir.

Yukarıda bahsedilen kitaplarına girmemiş şiirleri (Rubabın cevabı İstanbul 1997
 
Üst