Tanburi Büyük Osman Bey Biyografi-Tanburi Büyük Osman Bey Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye


Tanburi Büyük Osman Bey

(1816 - 1885)

[/b] Tanburî Büyük Osman Bey diğer taraftan da zamanın mûsikî ustalarından mûsikî ve tanbur çalmasını öğreniyordu.

Oğlunun Enderûn'a alınmasında ısrarlı olan Zeki Mehmed Ağa mevlevihânelerin hemen hemen hepsine ve bilhassa Cuma günleri Kulekapısı Mevlevihânesi'ne muntazaman devam ederdi. . "Öğrendiği tanbura daha sonra "Kendi kabiliyet ve istidadının orijinalitesini de ilave ederek sevilir ve sayılırmış. "Osman Bey hassas bir kulağa sahipmiş. Tanburun iki telinden birinde gayet hafif bir uyuşmazlık sezse derhal telin birini koparır atar ve sazını tek tel ile çalarmış.Eserlerini değiştirenlere Uşşak peşrevinin teslimine geçilecek kısmı biraz değişik çalmaya kalkan bir kânuniyi dövmeye bile kalktığı rivayet olunur. "Osman Bey 1885 yılında üç erkek bir kız çocuğu olmuştur.
 
H

Hoca

Yeni Üye
tanburî büyük osman bey, 1816 yılında istanbul'da doğdu. tanburî numan ağa'nın torunu, zeki mehmed ağa'nın oğludur
 
Üst