Süs Bitkileri Hastalıkları

S

sedacım

Yeni Üye
SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI


Krizantemde Japon Beyaz Pası (Puccinia horiana)

Belirtileri:


Beyaz pas yaprakların alt yüzeyinde küçük beyazımsı kabartı veya püstüller oluşturur. Üstten bakıldığında yaprakta sarımsı lekeler görülür. Püstüller açıldığında çok sayıda parlak kahverengi sporlar serbest kalır.

Enfeksiyonla simptomların görülmesi arasında geçen süre 8 gün ile 8 hafta arasında değişir. Normal olarak bu süre 2-4 haftadır. Fungusun muhtelif ırkları değişik çeşitlerde farklı etkiler yapar. Çeşitlerin fungusa dayanıklılığı aynı değildir.

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler:

Yeşil aksam kuru tutulmalıdır. Sporlar en az 5 saat suda kalırsa enfeksiyon meydana gelebilir. Bitkiyi karartma materyali ile karartmadan önce sulamak doğru olmaz.

Kimyasal Mücadele:

Etkili madde Adı ve Oranı.....Formülasyonu.....Dozu (preparat)100 lt suya
Oxycarboxin 75.......................WP....................... ..75 g
Mancozeb...............................WP......... ...............200 g
Triforine 90..............................EM................ .......100 cc


Güllerde Pas Hastalığı (Phragmidium spp)

Belirtileri:


Hastalık önce yaprak, dal ve tomurcuk saplarında sarımtrak lekeler halinde görülür. Daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür. Lekeler hafif kabarık püstüller halindedir. Lekelerden dolayı bitki iyi beslenemez. Çiçek miktarı azalır. Kalite düşer. İlkbaharda çiçek tomurcuklarının açılmamasına neden olur.

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler:


İlkbaharda dal, yaprak, tomurcuk sapı ve çanak yapraklarda kırmızı kabartılar (esidi) görüldüğünde hastalıklı dallar budanmalıdır. Budama artıkları yakılmalıdır.

Toprağa düşen yapraklar toplanarak imha edilmeli ya da derince gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele:

İlk püstüller görülür görülmez ilaçlamalara başlanmalı ve hastalığın seyrine göre vegetasyon süresince devam edilmelidir.

Etkili madde Adı ve Oranı........Formülasyonu Dozu (preparat) 100 lt suya
Bakır sülfat + CaO Bulamacı.............................1kg+0.5 kg
Cyproconozale........................50g/l EC........25ml (Atemi 50 EC)
Propineb %70...........................WP..........200 g (Aprocol 70 WP, Enercol)

Gül Külleme Hastalığı (Sphaerotheca pannosa var. rosae)

Belirtileri:


Yaprak,sürgün ve tomurcuklarda görülür. Hastalıklı yapraklar kıvrılır, oluklaşır ve sertleşir. Beyaz bir misel ve konidi örtüsüyle kaplanır. Misel ve konidi örtüsü tomurcuğun çanak yapraklarında ve saplarında da görülür. Külleme bazen tomurcukların açılmasına engel olur.

Hastalık özellikle nemli ve üstten sulama yapılan yerlerde önem kazanır.

Gülde Külleme hastalığı

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler:


Aşırı sulamadan, özellikle bahçe gülleri için sisleme şeklinde yapılan sulamadan kaçınılmalıdır.

Gübreleme, toprak işleme ve sulama, gülün normal gelişimini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Etkili madde Adı ve Oranı...........Formülasyonu.....Dozu (preparat) 100 lt suya
Dinocap 475 g/l...........................EC.................... ......30-40 ml
Kükürt % 80...............................WP............... ...........400 g
Quinomethionate %25..................WP........................... 30 g
Bupirimate 250 g/l........................EC....................... ..160 ml
Penconazole 100 g/l.....................EC.......................... 25 ml
Hexaconazole 50 g/l.....................SC.......................... 50 ml

Karanfil Pası (Uromyces caryophyllus)

Belirtileri:

Bitkilerin sap, dal yaprak ve çanak yapraklarında başlangıçta sarımtırak lekeler ve epidermiste gümüşi-gri çıkıntılar şeklinde görülür. İleri evrelerde epidermis dokusu çatlar ve sporlar kahverengi toz halinde ortaya çıkar. Sap kırılması ve gelişmede gerilik meydana gelir. Kesme çiçeklerin estetik görünümü bozulur.

Karanfilde pas hastalığı

Mücadelesi:

Kültürel Tedbirler:


- Sağlam anaçlardan çelik alınmalıdır.

- Serada havalandırma iyi olmalıdır.

- Sulama üstten değil, dipten yapraklara değmeyecek şekilde yapılmalıdır.

- Fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır.

- Serada bitkiler sık dikilmemelidir. Tele alınmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Etkili madde Adı ve Oranı......Formülasyonu......Dozu (preparat)100 lt suya
Captan %50 WP.......................WP....................... 250 g
Cyproconazole 50g/l..................EC........................60 ml
Maneb %80..............................WP............... ........200 g
Oxycarboxin % 75.....................WP........................7 5 g

Begonyada Külleme Hastalığı (Oidium begoniae Putt.)

Belirtileri:

Hastalık bitkinin gövde, yaprak, yaprak sapı ve çiçekte görülür. Yaprakların üzeri önce fungusun misel ve konidilerinden oluşan hafif kirli beyaz bir örtü ile kaplanır. Daha sonra yaprak kahverengileşir ve kurur.

Begonyada Külleme hastalığı

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler:


- Temiz bitkilerden çelik alınmalıdır.

- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Özellikle üstten sulama yapılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Etkili madde Adı ve Oranı........Formülasyonu.....Dozu (preparat) 100 lt suya
Dinocap 475 g/l...........................EC.................... 30-40 ml
Kükürt.......................................WP... ................300-350 g
Quinomethionate %25...................WP....................30 g

Kaynak:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi
Yayın No: 38
 
I

irem

Yeni Üye
Krizantemi cok seviyorum evime almıstım bir tane ama uzun ömürlü olmadı bu bilgilere sahip olmadıgım için demekki hastalıgını bilmek gerekiyordu
 
Üst