Skafoid Kırıkları

yosun

yosun

Süper Yönetici
SKAFOİD KIRIKLARI

Çoğunlukla bir kemiğimiz kırıldığı zaman tüm belirtileri ile bunu anlarız.Bölgede belirgin şişlik
ağrı
deformite oluşur.Ancak bazen kemikleriniz hiçbir şikayet oluşturmadan da kırılabilir.Bu özellikle el bileği kemiklerinden skafoid kemik için çok tipik olan bir problemdir.Birçok kişi skafoid kemiği kırıldığı zaman elbileğin de çok az şişlik dışında bir bulgu olmadığı için bunu basit bir el bileği yaralanması zannedebilir.

Skafoid kemik el bileğimizin başparmak tarafında ve başparmak ile önkol kemiklerinin sonlandığı bölgenin arasında yeralır.Böbrek şeklindedir.Kemiğin kan damarları kemiğin tepesinden başlayarak aşağı doğru yayılır.Ancak en sık yaralanmalar sonrası kırık
kemiğin orta veya alt bölgelerinde oluşur.Burada kan damarlarının aşağıda kalan bir bölgeyi beslemekte çektiği güçlüğe bağlı olarak kaynamanın uzun sürmesi
kaynamama gibi sorunlarla karşılaşmasına neden olur.

Kimler risk altında?
Skafoid kırıkları el bileği karpal kemik yaralanmalarının %60’ını oluşturur.20-40 yaş erkekler de ensık olarak
çocuklarda ve çok yaşlılarda daha az sıklıkla görülür.El bileğinin üzerine düşme sonrasın da sık görülür.Yere çarpma esnasında el bileğinin açısı kırığın hangi bölgede oluşacağını belirler.Eğer el bileği çarpma esnasında 90 derece ve üzerinde bükülecek olursa skafoid kemik
90 derecenin altında bükülecek olursa önkol kemikleri el bileği seviyesinden kırılır.Bu olay en sık spor yaralanmaları veya motor kazaları sonrasında görülür.

Belirti ve bulgular
  • El bileğinin başparmak tarafında ağrı ve gerginlik.
  • Hareket ile aşırı ağrı oluşumu
  • El bileği etrafında şişlik
  • Ağrı zaman içersinde azalıp tekrar ve daha derinden gelen ataklar ile seyredebilir.
  • Başparmağı hareketlendiren iki tendonun arasında mevcut olan üçgen tarzındaki anatomik enfiye kutusu=anatomic snuffbox’ olarak adlandırılan bölgede ağrı olması çok karekteristik bir bulgudur.
Tanı
Eğer el bileğinizin üzerine düşmüşseniz ve ağrınız size çok ciddi olmayan bir el bileği problemi gibi geliyorsa HEMEN ORTOPEDİ UZMANINIZA BAŞVURUN! Doktorunuz sizden olayın detaylarını isteyecek
düşme tarzınızı sorgulayacak
muayene ile hassas bölgeleri tespit edecek ve kemik dokuyu incelemek üzere röntgenlerinizi çektirecektir.Eğer kemik uçları birbirinden tamamı ile ayrışmamış ise çekilen röntgenlerde kırığı görmek çok zor olabilir.Hatta doktorunuz röntgenler de kırık görmese bile ilk hafta için size bir alçı uygulaması yapabilir.

Kesin tanı travmadan 3 gün sonra çekilecek olan kemik sintigrafisi ile konabilir.Ya da 1.hafta ile 10. Günler arasında yeni röntgenler çekilerek tanı konabilir.İleri tetkik yöntemleri olan Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI)veya Bilgisayarlı Tomografiden( BT) faydalanılabilir.

Tedavi
Tedavinin şekline kırığın yerine
ayrışmanın miktarına
beraberinde başka yaralanma olup olmamasına göre karar verilir.Çoğunlukla skafoid kırıklarının tedavisi dirsek altı veya üstü başparmağı da içine alan alçılar ile yapılır.Kırığın kaynama süresi kemiğin tepe bölümü için 6 hafta iken alt uç için 6 aya kadar uzayabilir.Alçının haftalık kontroller ile gevşeyip gevşemediği kontrol edilmeli gerekirse yenilenmelidir.Alçı çıktıktan sonra el bileği eklem hareketini düzenleyici fizik tedavi ve rehabilitasyona başlanmalıdır.

Hemen görülerek alçı tedavisinin başlandığı skafoid kırıkları bile bazen uygun şekilde iyileşmiyebilir.Nonunıon(kaynamama) ile karşılaşıldığı zaman cerrahi tedavi ile kemik grefti ve internal fiksasyon uygulanmalıdır.Bu yöntemle % 75 başarı sağlanabilir.

Kırığın ayrışmış olduğu durumlarda cerrahi tedavi tercih edilir.Ameliyat esnasında kemik uçları biraraya getirilerek vida yada teller ile tutturulur.Zaman zaman kemik grefti kullanılabilir.

Skafoid kemikleri çok uzun zamanda iyileşir.Tanı da gecikme kaynama şansını azaltır ve ileride problemler yaşanmasına neden olur.En önemli komplikasyonu artritis olup ağrı gidermek için eklem dondurucu operasyonlar uygulanmak zorunda kalınabilir.
 
Nursena

Nursena

Admin
EL BAŞPARMAĞI KIRIĞI (Metakarpal Kırık)

GENEL BİLGİLER:

Tanımı: Başparmak metakarpında oluşan tam veya kısmi kırık.
ETKİLENEN VÜCUT PARÇALARI
Başparmak metakarpı.
Başparmak taban eklemi.
Sakatlık bölgesindeki periost, sinirler, tendonlar ve kan damarları gibi yumuşak dokular.
BELİRTİ VE BULGULAR
Başparmağın kırılma bölgesinde oluşan dayanılmaz ağrı.
Kırık bölgesindeki yumuşak dokuların şişmesi.
Eğer kemik kırılması tam ise ve parçalar arasında aralık oluşmuş ise, gözle görülebilen bir deformite.
Kırılan bölgede dokunmaya karşı hassasiyet.
Eğer kan akışı engellenmiş ise, duyarsız ve soğuk parmak veya parmak uçları.
NEDENLERİ
Yumruk ile vurma veya başparmağın bir yerde sıkışması sonucu oluşan direkt baskı.
Burkulma veya şiddetli bir kas kasılması sonucu oluşan endirekt baskı.
SAKATLIK RİSKİNİN ARTMASI
Temas gerektiren boks, buz hokeyi gibi sporlar.
Kar kayağı (elin kayak sopasına sıkışması).
Özellikle osteoporoz gibi kemik veya eklem hastalığı geçmişi olma.
Yetersiz beslenme, özellikle kalsiyum eksikliği.
Cerrahi müdahale ve/veya anestezi gerektiğinde, risk, sigara içmek, uyuşturucu kullanmak, kas gevşeticiler, uyuşturucu ilaçlar, uyku ilaçları almak, insülin, sakinleştiriciler, beta-adrenerjik bloklayıcılar veya kortikosteroidlerden dolayı artar.
NASIL ÖNLENİR
Elinizin kuvvetini arttırıcı egzersizler yaparak.
El ve başparmak için koruyucu malzemeler kullanarak.
BEKLENTİLER
DOĞRU SAĞLIK BAKIMI
Kırılan kemikleri birleştirmeyi içeren doktor tedavisi.
Kırılan kemikleri tekrar eski durumuna getirmek ve eli alçıya almak için gerekli cerrahi (bazen) ve anestezi için hastaneye yatmak.
Rehabilitasyon sırasında kişisel bakını.
TANI YÖNTEMLERİ
Kendi gözlemlediğiniz belirtiler.
Medikal özgeçmiş ve bir doktor kontrolü.
Sakatlığı tam olarak teşhis etmek için el röntgeninin çekilmesi.
POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR
Sakatlık Sırasında:
Şok.
Sakatlanan bölgedeki veya yakınında olan sinirler, bağlar, tendonlar, kan damarları veya bağ dokuda oluşan baskı.
Tedavi veya Cerrahi Sonrası:
Kemiklerin kaynamaması veya kaynamada gecikme.
Sakatlanan bölgeye kan akışının kısıtlanması.
Eğer cerrahi gerekliyse veya sakatlanma sırasında deri yırtılmışsa, enfeksiyon oluşması.
Sakatlanan kemiklerin kısalması veya deforme olması.
Sakatlığın bir kaç kere tekrarlanmasından dolayı oluşan instabil veya artritik başparmak.
Aktivitelere kısa sürede dönmeden dolayı uzayan iyileşme süreci.
Başparmak sakatlığının sürekli tekrarlanma eğilimi.
Başparmağı alçıya almadan oluşabilecek problemler.
MUHTEMEL SONUÇ: Herhangi bir kırığın tam olarak ne kadar sürede iyileşeceğini tahmin etmek imkansızdır. Yaş, cinsiyet, daha önceki genel sağlık durumu bu süreci etkileyen faktörlerdir. Bu sakatlık için iyileşme süreci ortalama 6-8 haftadır. Kırılma bölgesinde bir oynama olmadığında ve röntgen, kemiklerin tam olarak kaynadığını gösterdiğinde iyileşme tamamlanmıştır.
TEDAVİ YÖNTEMİ
İLKYARDIM
Hastayı acile veya doktora ***ürmeden önce, el ve el bileğini splint veya askı ile stabilize ediniz.
Hastayı battaniye veya benzeri örtüler ile sıcak tutarak şok ihtimalini azaltınız.
R.l.C.E (Rest=dinlenme, Ice=buz, C=kompresyon ve E=elevasyon (yükseltme) protokolüne uyunuz.
Doktor kırılan parmak kemiğini mümkünse cerrahisiz, gerektiğinde cerrahi ile yerine birleştirecektir. Bu işlem hemen yapılmalıdır. Ayrılma olayından sonra 6 saat içinde manipülasyon yapılmalıdır. Daha sonra, kanama ve vücut sıvılarının akması hastanın şok geçirmesine neden olabilir. Aynı zamanda bir çok doku elastikiyetini kaybederek normal durumuna dönmekte zorlanabilir.
Metakarp şaftında oluşan kırıklar, bazen cerrahisiz olarak tekrar yerlerine getirilebilirler. Fakat kırık kemiklerin yerlerine teller veya metal vidalar ile tuttu-rulmaları gerekir.
TEDAVİNİN DEVAMI
Başparmağın hareketsizliği önemlidir. Başparmak ve el bileğini sabitleştiren bir splint kullanılabilir.
96 saatten sonra yapılacak ısı tedavisi bölgeye olan kan dolaşımını arttıracağından iyileşmeyi arttıracaktır. Isı lambası veya pedleri kullanabilirsiniz.
Alçı alındıktan sonra her gün 3-4 kez, 15 dakika süre ile buz masajı uygulayınız. Bir buz parçası ile sakatlanan bölgenin üzerinde dairesel bir şekilde masaj uygulayınız. Eğer mümkünse, girdap banyosu uygulayınız.
İLAÇ: Doktorunuz:
Kemikleri birleştirme manipülasyonu veya eklemin düzeltilmesi sırasında, genel veya lokal anestezi uygular veya kas gevşetici ilaçlar,
Şiddetli ağrılar için narkotik veya sentetik narkotik ağrı kesiciler,
Eğer cerrahi gerekliyse, enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler, verebilir.
AKTİVİTE
Hareketsizleştirilmeyen diğer eklemlerinizi hareket ettiriniz. Kasların hareket için kasılmaları kırık noktalarının eşleşmesini ve iyileşmesini hızlandırır.
Doktor izninden sonra başparmak ve el rehabilitasyonuna başlayabilirsiniz.
Tedavi neticesinde normal aktivitelerinize yavaşça başlayınız.
DİYET
Sakatlığı tedavi için gereken manipülasyon veya cerrahi yapılıncaya kadar hiç bir şey yemeyin veya içmeyin. Çünkü karnınızdaki sıvı veya katı yiyecekler anestezi altında iken kusma yapabilir ve bu durum tehlike oluşturabilir.
İyileşme sürecinde yediğiniz yemek miktarını yaptığınız fiziksel aktiviteye göre dengeleyiniz. İyi bir sağlık ve tedavi için gerekli olan enerji, protein, vitamin, mineral ve lif ihtiyacınızı farklı yiyecekler yiyerek karşılayınız.
REHABİLİTASYON
Hareket etmekte rahatladığınız zaman günlük rehabilitasyona başlayabilirsiniz.
Egzersizlerden 10 dakika önce ve sonra buz masajını uygulayınız.
El ve bilek egzersizlerine bakınız.
 
Üst