Sizce Tanrı Nedir?Allah Nedir?Yoksa İkiside Aynı Anlamda mıdır?

yosun

yosun

Süper Yönetici
arkadaslar bu konuyu okuduktan sonra ALLAH ile tanrı kelimesi arasındaki farkı çok daha iyi anlıycanızdan eminim.. Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasında ne fark vardır :

bizim eski atalarımız müslüman olmadan önce yaratıcı bir zata inanıyorlardı.belki kendilerine göre değişik tanrılarıda vardı.ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile ''tengri'' dedikleri zaman zat-ı uluhiyeti kasdediyorlardı.bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı tanrı şeklini aldıki aslında mabud demektir ve arapcadaki 'ilah'ın fransızcadaki 'diyo'nun farscadaki 'huda'nın karşılığı olan bir kelimedir.

Ama hiç bir zaman Cenab-ı Hakkın bütün Esma-i Hüsnasını cami,ism-i zat olan Allah kelimesinin karşılığı değildir.

Allah dendiği an,bütün kainatta tecelli eden isimleriylebir zat-ı ecell-i A-la akla gelir Allah kelimesiyle anlaşılan budur.yani o Mabudu mutlak,Halıkı mutlak,Maksud-u mutlak,Rezzak-ı mutlak,Bari-i mutlak,Cemil-i mutlak'tır.

İlhesma-i Hüsnayı cami Allah kelimesinde böyle umumi bir mana anlaşılır,ve bu itibarladaAllah'ın(c.c)ism-i hass dır Allah dendiği anbu ma-budu mutlak anlaşılır,ve vacib-ül vücud akla gelir.ama tanrı dendiği zaman yunanlıların aklına zeus,mısırlının apis boğası,ve hintlinin aklınada kendi inekleri gelir.
Tanrı kelimesiyle yerli yersiz ma-bud kelimesinin akla gelmesine karşılık,Lafz-i celale olan Allah kelimesi vacib-ül vucut un ism-i hassı olarak sadece o Esma i Hüsna sahibi Za tı Zülcelali akla getirir .Onun için bir insan tanrı demekle Allah yerinde kullanırsa maksatını anlatamaz ve hata etmiş olur.

Tanrı ilah kelimesi yerinde,huda,diyo ve god yerinde kullanılabilir.fakat Allah yerinde değil....
Allah cenab-ı Hakk ın Zatının has ismidir.Onun için LÂ İLAHE İLLALLAH diyoruz.fakat la Allaha illallah demiyoruz.Evvela ilahlar tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor,sonrada isbatta mabudu mutlak getiriliyor ve sadece ALLAH vardır deniliyor.

Mevlid yazarı Süleyman çelebi,bu hususu çok güzel tefrik ederek ''Birdir ALLAH ondan artık tanrı yok'' deyip,her iki kelimenin yerinide tayin ve tesbit etmiştir.

Buna bina en bir insanın ağzından tanrı kelimesi çıktığında hemen reaksiyon göstermemeli o adamın maksadına bakmalı ALLAH yerine o manayı kullanmışsa tatlıca ikaz etmeli aksine tevehhür gösterilmemeli.hele günümüzde asla.
 
I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
Bu konuda ilmi olmayıp, kulaktan dolma asılsız verilerle "Din" hakkında hüküm veren bilgisizler topluluğu, her iki sözcüğün de aynı anlama geldiğini sanıp, akılları sıra biraz da sanki milliyetçilikle ilgili sanarak, "Allah" ismi yerine "Tanrı" sözcüğünü kullanmaktadırlar..
Manaları birbirinden tamamıyla ayrı iki sözcük!..

Bu konuya Türkiye`de yaşamış çok değerli bir Kur`an tefsircisinin satırlarıyla açıklık getirelim.. 1940`larda yazılmış en kapsamlı ve detaylı Kur`an tefsiri olan Elmalılı Hamdi Yazır`ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılmış "Hak Dini Kur`an Dili" isimli eserinde bakın bu konuda ne deniyor:
"Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, "Allah" ismi celali ile, yine "Allah" tan maada hiçbir mabud anılmamıştır...
Mesela "TANRI", "HUDA" isimleri, "Allah" gibi özel isim değidir!. "İLAH", "RAB", "MABUD" gibi genel mana ifade eden kelimelerdir...
Arapça`da "İLAH"ın çoğuluna "ALİHE"; "RAB"bın çoğuluna "ERBAB" denildiği gibi; Farsça`da da "HUDA"nın çoğuluna "HUDAYAN" ve lisanımızda dahi TANRILAR, MABUDLAR, İLAHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksıza ıtlak edilmiştir...
Halbuki hiç "Allah"LAR denilmemiştir ve denemez!.
Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..
"TANRI" adı böyle değildir; mabud, ilah gibidir... Batıl mabudlara dahi "TANRI" ismi verilir... Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir...
Demek ki, "TANRI" genel ismi, "Allah" ismi özelinin eş anlamlısı değildir, en genel bir tabirdir...
Binaenaleyh, "Allah" ismi, "TANRI" adı ile tercüme olunamaz!" (c:1/24-25)

Türkiye`deki en değerli Kur`an tefsirini yazan kişiye göre, yukarıda okuduğunuz üzere, "Allah"a kesinlikle "tanrı" denemez!..
Burada ayrıca şu çok önemli farklara dikkat etmeliyiz;
"Tanrı" kelimesi, sıfatları anlatan genel bir kelimedir; "Allah" ise kendisinden gayrı hiç bir şeyin mutlak vücudu olmayan Tek Zat`ın ismidir!.
Yani olay, yalnızca kelime, telaffuz olayı değildir!. Kelimeler, isimler arasındaki son derece büyük anlam farkıdır!.
"Tanrı" ve "tanrılık" kavramına dayalı din anlayışı batıldır!.
"Allah" isminin işaret ettiği anlama dayalı, yürürlükte olan "İSLAM Dini"dir !.
"La ilahe illAllah" cümlesinin anlamı "tanrı yoktur sadece Allah vardır" şeklindedir. Ve iyi bir müslüman olmak için, önce bu farkı çok iyi anlamalıyız!.
Zira, "tanrı" kelimesinin anlamı ile sınırlarsak anlayışımızı, "Allah" isminin işaret ettiği manadan mahrum kalırız; bu da sonunda, bizi "hilafet" sırrından mahrum bırakır!..
"Tanrı", tapınılacak ötendeki bir varlıktır...
"Allah" kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat`tır!..
"Tanrı", korkulası umacıdır!.
"Allah" ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-sınırsızlığın yanındaki hiçliklerini kavrayış nedeniyle oluşan "haşyet"in kaynağıdır!..
"Tanrı", yeterli olmayanların kendi kafalarında hayal edip varsandıkları ötelerindeki yönetici ve yargılayıcıdır !.
"Allah", alemleri kendi varlığından meydana getirmiş ve her zerresinde esmasıyla algılanır olmuş "TEK mutlak varlık"tır; hiç bir şekilde ortağı yoktur!
"Tanrı", her devirde ve toplumda anlayış seviyesine göre sayısız özelliklerle bezenip süslenen; hayallerin karşılığının kendisinde olduğu varsayılan, beşer anlayışına göre şekillenen bir balondur!
"Allah" ise "Ahad", "Samed", "Lem yelid ve lem yuled"dir!..
"İlahlar öldü artık!..
Tanrıysa can çekişmede...
HAYY Allah!.."
Diyor değerli Hakim şair Haluk Mahmutoğulları, bu gerçeğe işaretle..
Öyle ise, "Allah ve DİN ADINA hükmetmek" kimin yetkisindedir?..
 
Murat

Murat

Yönetici
Necip Fazıl Kısakürek'e sormuşlar:
-Üstad, kimileri Allah diyor, kimileri de tanrı. Bu iki isim arasında nasıl bir fark vardır, siz hangisinin kullanılmasını daha uygun görürsünüz?
Üstad cevap vermiş
-Allah tanrının belasını versin!

ALLAH kelimesi yerine tanrı kelimesini kullanmak doğru değildir. Çünkü tanrı kelimesi ALLAH kelimesinin kapsadıklarının hepsini kapsayamaz.
RAB, ALLAH dememiz en doğrusudur.
 
C

Compagno

Yeni Üye
Allah:''Bana güzel isimlerimle dua edin.'' buyuruyor. Ancak Allah keilmesinin arapça anlamı:Kendinden başka tanrı olmayan demektir. Türkçe Tanrı,İngilizce God,Fransızca déité,Portekizce deus,Farsça huda... kelimeleri de bu kelimenin farklı dillerdeki anlamıdır. Necip Fazıl'ın çıkışı çok gereksiz.
 
Z

Ziyaretci

Misafir
allah birdir ondan başka ilah yoktur tanrıya inanan yazıktırlar ki cehenneme azabı çoktur tanrı ilah bir cansız hiç zararı yararı yoktur allah her kainatı yarattı.
Bismillâhirrahmânirrahîm

Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.

İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.

Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.

Ki O, kalem ile öğretti.

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.

Kendini müstağni görmesi (Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.

Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.

Nehyedeni (men edeni) gördün mü?

Bir kulu namaz kıldığı zaman.

Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.

Veya takvayı emretti ise.

Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?

Allah'ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

Yalancı günahkâr alın.

Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.

Biz yakında zebanileri çağıracağız.

Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah'a) yakın ol!
 
K

k1_1946

Misafir
[url=http://youtu.be/GwImzTrpkPg]Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Kader Asla Yazgı Değildir Bizde Figüran Değiliz...!! - YouTube[/url]
 
S

Sinel

Yeni Üye
Allahtır onun adı tanrı genelde hristiyanların kullandığı bir isim
 
Üst