Sigmund Freud

Nehir

Nehir

Admin
ESERLERİ

Yaşamım ve Psikanaliz

Say Yayınları

"Yaşamım ve Psikanaliz" aslında Freud'ün özel yaşamının değil
bilimsel çalışmalarının ve çatışmalarının anlatısıdır. İnsan düşüncesi için yepyeni bir çığır açan bu yenilmez savaşçı birçok direnmeler ve engellemelerle karşılaşır. Fakat o
yolundan hiçbir zaman sapmadığı gibi
daha da ileri gitmiş
yaşamı boyunca
insan ruhunun en karanlık noktalarına ışık saçan
konusunda devrim sayılan düşünceler ortaya koymuştur.

Bu kitap Freud'u
Freud öğretisini ve çalışma arkadaşları olan Jung ve adler'in öğretileri arasındaki farkı verirken; Freud'çu analiz kousunda
bilinmesi gereken temel ve özgü bilgiler içermesi bakımından da okurlarımız için vazgeçilmez bir eser.

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Freud
Octave Mannoni
Alan Yayıncılık / Yaşam İncelemeleri Dizisi

Freud'un devrimi
içerikleriyle
ama aynı zamanda ahlaksal anlayışıyla Schopenhauer'inkine ne kadar da yakındır! Nasıl Schophauer'in irade öğretisi akla ve tine iman eden bütün o felsefe akımlarına ters gelmişse
Freud'un da insanın ruhsal dünyasında bilinçdışının
yani "O"nun oynadığı o muazzam rolü keşfetmesi
bilinçlik durumu ile ruhsal yaşamı aynı şey olarak gösteren klasik psikolojiye ters gelmiştir
gelecektir...
Thomas Mann

İnsanlar arası anlaşabilme sanatı
daha üst düzeyde bir insancıllığa ulaşmamıza yardım edebilecek olan uluslar arasında da gitgide daha zorunlu hale gelen insan ilişkilerini ilgilendiren bu sanat
Freud'un kişilik öğretisinden gördüğü desteği çağın hiçbir tinsel yönteminden görmemiştir.
Stefan Zweig

Freud
eski filozof dürtüleri ve yeni vicdan rahatsızlığı olan bir filozoftu. Faraziyelere kendini fazlasıyla kaptırdığından
tek tek vakalara sımsıkı sarılmıştı. Kendine uyguladığı katı disiplin
tıpkı Nietzche'nin müziğe karşı kendi kendine getirdiği bir cezaydı
ama aynı zamanda azalmış bir güvenin de belirtisiydi.
Ludwig Marcuse

2.: Cinselliğin Yeryüzü
Biyografi ve Freud'tan Seçmeler
Stefan Zweig
Broy Yayınları / Dünya Kitaplığı

Freud
ahlak tarafından kızgın demirle damgalanan libido'nun insan varlığının yıkılmaz bir parçasını oluşturduğunu kesinlikle açıkladı. Bu öğe hiçbir zaman uzaklaştırılamaz
fakat bazı durumlarda
bilince geçişiyle faaliyetinin yararlı kılınması başarılabilir. Eski toplumsal törelerin bir baş tehlike saydığı bu bilinçlenmeyi bir çare olarak gören Freud
tam tersine
eski ahlakın iyilik sandığı içe tıkmayı gerçek tehlike olarak ispatlıyor. Eski metodun künk altında tuttuğu şeyi o
gün ışığına çıkarıp yaymak istiyor. Bilmezlikten gelme yerine ne olduğunu anlama
sakınma yerine yanaşma; bakışlardan çevirme yerine derinleştirme istiyor. Örtme yerine çırılçıplak soyma! Yalnız içgüdüleri tanıyanlar onları disipline sokabilir; iblisleri ancak
uçurumlarından çekip çıkaran ve onlarla yüz yüze bakabilen uysallaştırabilir...
 
C

Compagno

Yeni Üye
Psikodinamik yaklaşımın kurucusu ve sağık olarak yaftalanmasına sebep olan teorinin kurucusu :)
 
Üst