Şeyyad Hamza Biyografi-Şeyyad Hamza Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Şeyyad Hamza bu arada halk için şiirler söylemiştir.SanatıŞeyyad Hamza hece ve aruzla şiirler söyleyebilen Farsça bilgisi ve İslam kültürü hakimdir.

Daha çok sufi çehresiyle tanınan Şeyyad Hamza gazel gibi nazım şekilleriyle manzum eserler vermiştir.

Onun; 26 beyitlik İçinde redifli manzumesi 1529 beyitlik Yusuf u Züleyha ve muhtelif şiirleriyle özellikle dini-tasavuufi Türk edebiyatı sahasında önemli bir yeri vardır
 
Üst