Sedir

Hatice

Hatice

Yeni Üye
1=Cedrus
2=Zeder
3=Cedar
Tutulan bir ibreli ağaçtır.Kuvvetli kış donlarına hassas olduğundan , donların hemen ardından ibreleri kızarır,hatta dökülebilir. Havaların ısınmasıyla yeni ibreler oluşur.Atlas,Himalaya,Altın yapraklı ve Lübnan sediri cinsleri vardır. Kumsal, tınlı ve besince zengin toprakları sever.
Tohumla üretilir. Ekim işlemi Nisan _Mayıs aylarında tavalara yapılır.
Sonbaharda çiftlik gübresiyle gübrelenir.
Yazın bolca sulanır.
benim bahçemdeki Himalaya sediri
 
Üst