Sandık görevlileri ne kadar ücret alıyor?

Murat

Murat

Yönetici
Her seçimde ortalama 2 Milyon civarında çeşitli meslek gruplarında memurlar ve partilerin belirlediği kişilerin görev aldığı kişiler bu hizmetlerinden dolayı ücret alırlar.

Sandık kurulunda Başkan olanlar günlük 70,50 TL, Üyeler 61,50 TL Bina sorumluları 70,50 TL günlük ücret almaktalar.

Buna göre Bina Sorumlusu 3 gün görev yapacağından 3x70,50=211,50 TL
Sandık Kurulu Başkanının alacağı ücret 4 gün üzerinden 4x70,50= 282 TL
Devlet memuru olan üye 3 gün çalışacak 3x61,50= 184.5 TL
Siyasi parti üyelerine 1 gündelik olmak üzere 61,50 TL ücret alacaklardır.

Sandık görevlileri hak edişlerini 28 Kasım 2014 tarihine kadar alacaklardır.
 
Üst