Ruh Sağlığı Metodları ve Psikoterapi

!pek

!pek

Admin
psikoterapi çeşitleri ,
psikoterapi kuramları ,
psikoterapi kuramları nelerdir ?,
psikoterapi örnekleri ,
psikoterapi teknikleri ,


Ruh sağlığı iyi olan bir kişi, sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp bunları toplumun arzularını az çok gözönünde bulundurarak çözebilen kimsedir.Bu tür bir insan yaşamaktan ve çalışmaktan zevk alır. Bu tür kişiler yaşamaktan ve çalışmaktan zevk sevinç duyar, geleceğe az çok umutla bakar.
Çağımızda çeşitli uyumsuzluklar ve ruh hastalıkları ciddi problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolog Hilgard'a göre, bugün Amerika'da doğan çocukların onda Biri, bir ruh hastalığına tutulup kliniklerde tedavi görmek zorunda kalmaktadırlar. Nüfusun yüzde 30'unda da özel yardıma ihtiyaç gösterecek kişilik uyumsuzlukları bulunduğu ileri sürülmektedir.
Uyumsuzluklar ve ruh hastalıkları çeşitli psikolojik metotlarla tedavi edilmektedir. Bu metodların tümüne birden psikoterapi denir. Psikolojik danışma yardımı yoluyla bireyin kendini daha iyi tanıması sağlanmakta, problemlerini gerçek toplum ve çevre şartları içinde çözme gücü artırılmaktadır. Birey böyle bir yardımla davranışlarının türlü nedenlerini görebilir, kendini gerçekçi bir gözle değerlendirebi lir, çeşitli duygu ve güdüler’ni doğal ve normal olarak kabul edebilir ve bunlara sağlıklı boşalma yolları sağlayabilirse, kendine güvenini kazanır ve ruh sağlığını devam ettirebilir. Bugün Avrupa ve Amerika'nın birçok yerlerinde Psikolojik Danışma merkezleri açılmıştır. Ruh hastalıklarının ileri şekillerinde Psikanaliz'e ihtiyaç hasıl olur. Psikanaliz, psikoterapinin daha derine inen daha yoğun olarak uygulanan bir şeklidir.
Son yıllarda gerek ailede, gerek okulda ve bütün toplumsal çevrelerde uyumsuzluklara yol açan ruh sağlığına elverişsiz koşulları gidermeye doğru ilgi artmıştır. Çevresel koşulları düzeltme de, bireye kendine güveni ve çevresine uymayı sağlayacak sosyal becerileri öğretme kadar, ruh sağlığının önemli bir konusu olarak görülmeye başlanmıştır.
 
Üst