Refik Halit Karay Biyografi-Refik Halit Karay Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Refik Halid Karayİstanbul'da doğmuştur (1888). Mudurnu'dan İstanbul'a göç etmiş Karakayış ailesine mensup Maliye Başveznedarı Mehmed Halit Bey'in oğlu olan Karay Alemdar ve Peyam-ı Sabah gazetelerinde yazmıştır. Damat Ferit Paşa hükümeti döneminde Posta-Telgraf Umum Müdürü atanmıştır(1919).

Kurtuluştan sonra Milli mücadele'ye karşı olan yazıları yüzünden Yüzellilikler listesi alınmış ve yurdu terketmek zorunda kalmıştır (1922). Beyrut ve Halep'de onbeş yıl bir sürgün ve gurbetlik yaşamı olmuş ancak yaşamın sonuna kadar politikaya girmemiştir.Yüzellilikler'in affının doğrudan doğruya Refik Halid sayesinde olduğunu ima eden Yakup Kadri af yoluna gidilmiştir.

Yaşamını kalemiyle kazanan Karay İstanbul'da ölmüştür (1965).

Yazın Yaşamı

Yakup Kadri'nin "uzaktan uzağa Aşk-ı Memnu'daki hoppa ve züppe Behlül'ü andırır halleri" olduğunu söylediği Refik Halid gayet sade bir konuşma türkçesiyle yazıyordu.

Ittihat ve Terakki iktidarını eleştirdiği gönderildiği sürgün yıllarında edindiği Anadolu İzlenimlerini dili getirdiği Memleket Hikayeleri'ni Ziya Gökalp'ın yönettiği Yeni Mecmuada yayımlamıştır (Ocak-Ekim 1918). Bu öyküler Millî Edebiyat ve Sade Lisan akımlarının genişletip benimsenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Gazeteciliğe hiç ara vermeyen Karay yurt dışında gitmek zorunda kaldığı sürgün yıllarında ise Gurbet Hikayeleri'ni yazmıştır (Tan gazetesinde yayımı Aralık 1938-Nisan 1939).

YAPITLARIÖykü:

Memleket Hikayeleri (1919) Gurbet Hikayeleri (1940).Roman:

İstanbul'un İç Yüzü (1920-Sonraki basımda İstanbul'un bir yüzü) Yüzen Bahçe (1981).Mizah ve Hiciv:

Sakın Aldanma İnanma Kanma (1915) Guguklu Saat (1925).Fıkralar:

Bir İçim Su (1931) Tanrıya Şikayet (1944).Oyun:

Kanije Müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa (Müfit Ratip'le Deli (1929).Anı:

Minelbap İlelmihrap (1946) Bir Ömür Boyunca (1990).
 
Üst