Prizma nedir?

!pek

!pek

Admin
Prizma nedir?

Optikte, ışın demetlerini saptıran ya da dağıtan, saydan maddeden yapılmış üçgen prizma biçiminde katı cisim. Prizmalar, kırılma indisi ve açı değerleriyle belirtilir. Ayrıta dik bir tüzlem içinde bulunan ışık ışını, indisi 1'den büyük olan bir prizma üstüne düştüğünde, iki kırılmaya yğrar ve prizmanın tabanına doğru sapar. Prizmanın kırılma indisi, prizmadan geçen ışımanın dalga boyuna bağlı olduğundan, karmaşık bir ışık ışını, prizmadan geçerek ayrışır ve sapma, morda, kırmızıdan daha büyük olur.

 
Üst