Peygamber Efendimizden Nasihatlar

cemre

cemre

Yeni Üye
PEYGAMBER EFENDİMİZDEN NASİHATLAR

Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Zerr hazretleri bir gün Peygamber Efendimize: “Bana tavsiyede bulun yâ Rasûlallah” diye ricâda bulununca Peygamber Efendimiz Hz. Ebû Zerr’e şu nasîhatlerde bulundu:

— Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır.

— Kur’ân’ı oku, Allah’ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır.

— Sakın çok gülme. Zîrâ çok gülmek kalbi öldürür, yüzünün nûrunu söndürür.

— Çok konuşmamaya çalış çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesîle, dînini koruman hususunda bir yardımcıdır.

— Fakirleri sev, onlarla hemdem ol.

— Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlerine bakma. Bu, Allah’ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur.

— Acı da olsa hakkı söyle.

— Bildiğin kusurların seni, halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun. Yaptığın bir işi, başkaları yaptığında kızma. Kendi noksanlarını görmeyip, insanların ayıplarıyla meşgul olman, irtikâb etmekte olduğun bir fiili insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak:

— Ey Ebû Zerr! Tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi verâ, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu. (Hayatü’s-Sahâbe 4-206/207)
alıntı..
 
I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
RAHMET RAHMET YAĞDIN ALEME

Asırlardır rahmet rahmet yağdın âleme
Alemlere rahmet olarak gönderdi rabbimiz
Yazılsa mucizatın gelmez kâğıt kaleme
Alemlere rahmet olarak gönderdi rabbimiz

Ölmüş gönüllere senin nurunu ***ürmek
Özlenen bir sevda oldu bizim dilimize
Bu fani âlemî hüsnü hatime ile bitirmek
Ey şefkatli resul hep o şefaattir talebimiz

Asırlar önce haber verdiğin felaket asrında
Senin nuruna her zamandan daha muhtacız
Köhnemiş dünyanın bu sonbaharında
Nurla geçti ve nurlu olsun istikbalimiz

Yıkanmak için deryasında rahmetin
Münacatla ellerimizi açsak semâya
Göz yaşlarla bekleriz senin şefaatin
İsteriz hep nurunla dolsun makberimiz

Yıllarca çok kitap geçmemişdi elimize
Sadece onda bulduk her cevap sualimize
Şükranla bir ömür verdik nur Risalemize
Yalnız onunla mutmain oldu kalbimiz

Hasan ŞEN
İZMİR
 
Nehir

Nehir

Admin
Peygamber Efendimiz çok güzel nasihatlerde bulunmuş hepimizin kulağına küpe olsun
 
Üst