Peyami Safa Biyografi-Peyami Safa Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
PEYAMİ SAFA

1899’da İstanbul’da doğdu Aziz Nesin’le polemiklere girdi. Ayrıca ders kitapları da yazdı.

ESERLERİROMAN:

Gençliğimiz (1922)

Şimşek (1923)

Sözde Kızlar (1923)

Mahşer (1924)

Bir Akşamdı (1924)

Süngülerin Gölgesinde (1924)

Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)

Canan (1925)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)

Fatih-Harbiye (1931)

Atilla (1931)

Bir Tereddüdün Romanı (1933)

Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949)

Yalnızız (1951)

Biz İnsanlar (1959)ÖYKÜ:

Hikayeler (Halil Açıkgöz derledi 1980)OYUN:

Gün Doğuyor (1932)İNCELEME-DENEME:

Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)

Büyük Avrupa Anketi (1938)

Felsefî Buhran (1939)

Millet ve İnsan (1943)

Mahutlar (1959)

Mistisizm (1961)

Nasyonalizm (1961)

Sosyalizm (1961)

Doğu-Batı Sentezi (1963)

Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)

Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)

Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)

Din-İnkılâp-İrtica (1971)

Kadın-Aşk-Aile (1973)

Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)

Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)

20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)DERS KİTAPLARI:

Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)

Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)

Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt 1929)

Yeni Talebe Mektupları (1930)

Büyük Mektup Numuneleri (1932)

Türk Grameri (1941)

Dil Bilgisi (1942)

Fransız Grameri (1942)

Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)
 
Üst