PENİL PROaaaLER (MUTLULUK ÇUBUĞU)

D

denizz

Yeni Üye
PENİL PROaaaLER (MUTLULUK ÇUBUĞU)Günümüzde erektil disfonksiyon’un (ED) medikal ve cerrahi tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sildenafil sitrat ile medikal tedavide yeni bir dönem başlamış ve hastaların çok önemli bir bölümü yaşadıkları cinsel ilişkilerini başarıyla tamamlayarak memnun kalmışlardır. Bununla birlikte ağır ED’lu hastaların %30’u oral medikal tedaviye yanıt vermemektedir. Bu grup hastalar için minimal invazif tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Dış vakum aygıtları, intraüretral farmakoterapi ve intrakavernözal enjeksiyon gibi çeşitli yöntemler denenmiştir. Ancak yapılan çalışmalarda hastaların bu tedavileri uzun dönem içerisinde bıraktıkları gösterilmiştir.

Penil proaaa cerrahisi endikasyonları nelerdir? Kimlere proaaa cerrahisi yapılmaktadır?
Oral farmakoterapötik ajanlara yanıt vermeyen ya da bu tedaviyi almalarında kontrendikasyon olan ED’li hastalar için penil proaaa cerrahi uygulamaları gündeme gelmiştir. Burada cerrahi kararın alınmasında en önemli unsur korporal hasara maruz kalmış hastalardır.

Daha önceden mükerrer enjeksiyon tedavisi sekeli olan hastalar, penil cerrahi geçirenler, priapizm ya da Peyronie hastalığı gibi bir çok patolojiye bağlı gelişen korporal fibrozis penil proaaa cerrahisi için temel endikasyonu oluşturmaktadır.

Bununla birlikte kondom takılabilmesini sağlamak gayesiyle yapılan falloplastilerle penisi büyütebilmek için ya da vaskülojenik ED tanısı almış hastalar için de penil proaaa cerrahisi uygulanabilmektedir.

Psikojenik ED’li hasta grubu için proaaa cerrahisi tartışmalı bir konu olarak gündemde kalmıştır. Proaaa cerrahisi uygulanan bu grup hastaların, cerrahi sonrasında cinsel tatmin açısından güçlük yaşadıkları gösterilmiştir.

Şüphesiz ki oral farmakoterapi ya da minimal invazif tedavi yöntemlerinin gerek uygulama güçlükleri bakımından gerek de maliyetleri açısından bu grup tedaviyi reddeden hasta grubu için de alternatif bir yöntem olarak geçerliliğini sürdürmektedir.

Proaaa cerrahisi için uygun hasta seçimi nasıl yapılmalıdır?
Proaaa cerrahisi öncesi hastanın beklentisinin ne olduğu ve bu beklentisinin hangi oranda gerçekleşeceği konusunda ikna edici bir iletişimin kurulması, cerrahi sonrası başarı ve hasta memnuniyeti için en önemli faktör olarak gösterilmektedir.

Proaaa cerrahisi öncesi hastaların öncelikli olarak bilmesi gerekenler:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Proaaa yalnızca mekanik bir aygıt olup libido (cinsel istek) üzerine etki göstermemektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Cerrahi sonrası penisle ilgili his değişiklikleri meydana gelebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Ameliyat sonrasında bazı hastalarda penis uzunluğu kısalırmış gibi gözükebilmektedir ancak bu kesinlikle cinsel birleşmeyi etkileyecek şekilde olmamaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Özellikle yarısert proaaa tercih edenlerde penis boyutlarında kalıcı büyüme olacağı bilinmelidir. Bu proaaae adaptasyon sağlanması sabır gerektirmektedir. Bu nedenle mayo, şort vs. giysileri tercih etmelerinin kendileri için sorun oluşturabileceği konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu konuda ısrarlı davranan hastalar için şişirilebilir aygıtlar önerilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Yine hastaların bazılarında ameliyattan sonraki birkaç hafta içerisinde boşalma ile ilgili problemler oluşabilmektedir.
    [*]Şüphesiz :):):):) iki kişilik bir haz eylemidir. Bu bakımdan proaaa takılacak hasta partneri de bu konuda bilgilendirilmeli ve proaaain sağlıklı devamlılığı için gerekenler hastanın partneri ile de paylaşılmalıdır.
Tüm bu ayrıntılar ile hasta aydınlatıldıktan sonra proaaa seçimi için hastanın fikri alınmalı ve tercih ettiği aygıt kendisinin onayı alınarak implante edilmelidir.

Bu cerrahiye karar verirken hastanın cerrahi öncesi, sırası ve sonrasındaki zihninde canlandırdığı cinsel yaşam, cinsel birleşme ile ilgili beklentileri net olarak ortaya konulmalıdır. Yine değişik nedenlerle el becerisini kaybetmiş olan hastalarda proaaa kullanımının kısıtlı/zor olacağı bilinmelidir.

Cerrahi öncesi penis muayenesi ile eğrilikler ve bükülmeler (penil kurvatürler), el ile hissedilebilen penis içerisindeki sertlikler (fibrozis, peyronie plakları vs.) bilinmeli ve işlem sırasında ona göre yaklaşılmalıdır.

Ameliyat öncesi seçilecek proaaain tipini belirlerken hastaları ve hekimleri ilgilendiren bir diğer önemli konu ise şüphesiz maliyettir. Penisin doğal görünümünü sağlayan şişirilebilir proaaaler en pahalısını oluşturmakla birlikte cerrahi sonrasında cinsel birleşme esnasında tüm aygıtların aynı işlevselliğe sahip olduğu bilinmelidir.

Penil proaaa tipleri nelerdir?
İlk olarak kıkırdak dokusu implantasyonları ile peniste sertleşme elde edilmeye çalışılmışsa da istenilen sonuç elde edilemediğinden terkedilmiştir.

Ardından 1952 yılında Goodwin ve Scott akrilik stentleri, 1966’da Beheri polietilen proaaaleri önermişlerdir. Çeşitli yan etkilerinden ötürü arayışlar devam etmiş ve il olarak şişirilebilir penil proaaa 1973 yılında Scott ve arkadaşları tarafından önerilmiştir.

Çok geçmeden Small ve arkadaşları da korpus kavernozumlar içine yerleştirilen basit yarı sert veya eğilip bükülebilir esnek proaaaleri uygulamaya başlamışlardır. Şişirilebilir proaaalerde iki penil silindir bir skrotal pompa ve bir de rezervuar bulunmaktadır. Cerrahi işlem sırasında her bir silindir bir kavernöz doku içerisine, pompa skrotumun en aşağı lokalizasyonuna ve rezervuar prevezikal bölgeye yerleştirilerek işleme son verilmektedir.

Günümüzde kullanılan penil proaaa tipleri tablo halinde aşağıda sunulmuştur:


P e n i l P r o t e z l e r
Yarı Sert
Şişirilebilir


Tek parçalı
İki parçalı
Üç parçalı
AMS 600
AMS 650
Mentor Acuform
Duraphase
Omniphase
Flexi-flate
Hydroflex
Dynaflex
Mentor Mark II
Ambicor
AMS 700
AMS 700 CX
AMS700 Ultrex
Mentor alfa-1Penil proaaa cerrahisi öncesinde neler yapılmalıdır?
Proaaa cerrahisinde başarı oranını düşüren en önemli faktör ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesidir. Bunun için ameliyat öncesi tam idrar tahlili ve kültür için orta akım idrar örneği alınmalıdır. Bazı klinikler ameliyat öncesi akşamında genital bölgeyi antiseptiklerle yıkamaktadırlar. Yine geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanarak ameliyatın hemen öncesinde pubik (etek) traş yapılarak ameliyat sahası antiseptik solüsyonlarla yıkanmaktadır. Yine cerrahi sırasında üretrayı zedelememek ve ameliyattan sonra erken dönemde idrar problemlerini ortadan kaldırmak için üretral kateter (kamıştan, idrar kanalından içeri doğru sonda) takılmaktadır.
 
M

Misafir

Misafir
penısı sertlesmeyen kısıler bu cubuk sayesınde sertlestırecek we cınsel yasamını surdurecek
 
Üst