Pedagog Dr. Melda Alantar

Nehir

Nehir

Admin
İstanbul doğumludur. Lise eğitimini English High School (İngiliz Lisesi)
lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü�nde
lisans üstü eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
doktora derecesini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır.

Yaklaşık 20 yıllık mesleki çalışmaları doğrultusunda bilgilerini geliştirerek yenilemek amacıyla yurt içinde ve dışında pek çok kurs
eğitim programı ve kongrelere katılmaktadır. Ulusal ve uluslar arası toplantılarda bildiriler sunmaktadır. Günlük gazete
dergilerde ve bazı internet sitelerinde aileleri çocuk psikolojisi
çocuk eğitimi
çocuk gelişimi
ergen psikolojisi hakkında aydınlatmayı hedefleyen makaleler yazmakta
anne-babaların sorularını yanıtlamaktadır. Öğrenme güçlükleri
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi okul başarısızlığına neden olabilecek konularda eğitimci ve okul psikologlarına hizmet içi eğitim çalışmaları vermektedir.

Anaokulundan lise düzeyine kadar farklı öğretim kurumlarında görev almıştır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim sistemlerini incelemiştir.

Aile terapisi yaklaşımını benimseyen Alantar
ailenin güçlü bir sistem olduğu ve aile üyelerinin birbirleriyle iletişimlerinin sorunun kaynağını oluşturduğu görüşünü benimsemektedir.

Halen Dr. Melda Alantar Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde psikolojik danışman ve pedagog (çocuk psikoloğu) olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Melda Alantar aynı zamanda İstanbul Memorial Hastanesinde görevlidir.
 
Üst