Panik Atak ve Genetik

D

denizz

Yeni Üye
Panik Atak ve Genetik
İkizler ve aile bireyleri üzerinde yapılan çalışmalar, agorafobi ve panik atak'ın genetik ile ilişkisinin önemli derecelerde olabileceğine ilişkin bilgiler içermektedir. Panik bozukluğu olan 40 hasta, agorafobi ile birlikte panik atakları olan 40 hasta ve kontrol grubu olarak anksiyeteye ilişkin belirtileri olmayan 20 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir aile çalışması, panik bozukluk için morbidite riskinin, birinci derece akrabaları arasında panik bozukluğu olan hastalarda %17.3, birinci derece akrabaları arasında agorafobisi olan hastalarda ise %8.3 oranında daha fazla olduğunu göstermiştir.


Panik bozuklu ğundaki ailesel geçiş özelliğinin her iki cinsiyette ortak bir gen aracılığıyla oluştuğuna inanılmaktadır. Agorafobi iç inse birden fazla gen sorumlu olabilir.
İ kizlerdeki konkordans (uyumluluk) çalışmaları, panik bozukluğun genetik bir temeli olduğuna ilişkin ek kanıtlar sağlamıştır. Torgersen panik bozukluğun monozigot ikizlerde, dizigot ikizlere oranla beş kat daha fazla oluştuğunu bulmuş tur.
Genetik ba ğlantıları inceleyen çalış malar
Crowe ve arkada şlarınca son zamanlarda gerçekleştirilen bir genetik bağlanma çalışmasında, panik bozukluğu olan 26 aile incelenmiştir. Bu çalışma panik bozukluğunun, 16q22 kromozomu üzerindeki bir genle ilişkili olabileceği konusunda ilk kanıtlan sağlamıştır.
 
Nehir

Nehir

Admin
Panik atak çok sinsi bir hastalık herseyden önce hastanın bu hastalığı kabullenmesi gerekiyor bilmeyenler için belki öylesine bir hastalık basit bir depresyon gibi gözüksede oldukça zor bir hastalık Allah panik atağı olan herkese yardım etsin.
 
M

Mavi

Sağlık Ekibi
Panik atak bulaşıcı bir hastalık değil psikolojik bir durum ama tamamen yok edici bir tedavisi olduğunu duymadım şimdiye dek bilen varsa aydınlatsın bizi
 
Üst