Otomatizm, Otomatik Davranış

yosun

yosun

Süper Yönetici
Davranışla bilincin ayrılmasıdır. Bu terim davranışla bilincin ayrılmasının etyolojisine göre değişen birçok davranış tiplerini kapsamaktadır. Bazı normal durumlarda da davranış otomatikleşebilir; örneğin basit bir işin gerektirdiği tekrarlamalı hareketlerde kişinin dikkati başka bir konu üzerinde toplanmasına rağmen davranışlar normaldir. Psikolojik çatışma ilaç entoksikasyonu veya trans durumlarının sonunda davranışla bilinç patolojik olarak ayrılırsa yazı yazma veya resim yapmanın otomatikleşmesi veya duyusal otomatizm (sabit bir nesneye dikkatle bakıldığında beliren hallüsinasyonlar) gibi fenomenler olabilir. Hipnotistin telkinlerine itaat ederek karmaşık görevlerin yerine getirildiği posthipnotik otomatizm bilinen bir fenomendir. Ama ciddi psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda görülen otomatizm daha önemlidir. Örneğin depressif bir hastalık «füg» durumuyla aaaahür edebilir; yani hasta evinden uzaklaşarak günler veya haftalar sonra «hafızasını kaybetmiş olarak» bulunabilir. Hastaya bu süre içindeki davranışıyla ilgili kanıtlar gösterilse bile bu dönemle ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Nörolojik otomatizmler hemen her zaman epilepsi özellikle psikomotor epilepsi aaaahürleridir. Otomatizm bir nöbetten önce olabilir bütün bir nöbeti oluşturabilir veya majör bir nöbet sonrası aaaahür olabilir. Otomatizmli hastalarda asosyal bir davranış görüldüğü zaman kişinin bulunduğu davranışlardan ne kadar sorumlu olduğunun değerlendirilmesinde epeyce güçlüklerle karşılaşılabilir. Kafa incinmeleri de otomatizm yaratabilir; darbe yedikten sonra oyunu sürdüren futbolcu her zaman rastlanan bir örnektir. Ender olarak diabetliler otomatik davranışlarda bulunabilirler; kandaki şeker düzeyi yüksek veya düşük olabilir. Dolayısıyla da bazan otomobil kullanabilme sorunları ortaya çıkar. Son olarak histerik füg adı verilen durum da bir otomatik davranış örneğidir; fakat depressif ve epileptik füg durumlarından farklıdır. Histerik füg'de her zaman anlaşılabilen bir davranış nedeni sözkonusudur (örneğin sahtekârlık evlilikle ilgili sorunlar kişisel sorunlar gibi) ve füg sorumluluktan kaçma çabasını yansıtır. Davranışın bilinçli veya bilinçsiz yapıldığına psikiyatrisi kendi kanı ve tutumlarına göre karar verir. Birçok otomatizm vakasında bir teşhise varmadan önce EEG incelemeleri olayı gözlemleyenler ile gorüşme ve hastaneye giderek hastayı müşahade altında tutma yararlı olur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst