Osman Müftüoğlu

Nehir

Nehir

Admin
Osman Müftüoğlu 1955 İçel
Anamur doğumlu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fatültesi mezunu. Aynı fakültede iç hastalıkları ihtisası yaptı. Yurtdışındaki merkezlerde çalıştı. Ankara Numune Hastanesi'nde baş asistan olarak çalıştı. 1987 yılında iç hastalıkları endokrinoloji ve aaaabolizma hastalıkları bölümünde bölüm şef yardımcısı
1989'da doçent
1990'da klinik şefi oldu. 1991'den beri Süleyman Demirel'in özel doktoru. Çok sayıda politikacı
sanatçı
bilim adamının da doktorluğunu sürdürüyor. 1993'te Ankara Numune Hastanesi başhekimi oldu. Modern hastanecilik kavramı ile ilgili önemli atılımlar yaptı. 2001 Kasım'ında başhekimlikten
altı ay sonra da mesleki donanımımı artırmak ve hastalarına daha çok zaman ayırmak için memuriyetten ayrıldı.
 
Üst