Orhan Şaik Gökyay Biyografi-Orhan Şaik Gökyay Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
ORHAN ŞAİK GÖKYAY

16 Temmuz 1902'de Kastamonu İnebolu’da doğdu. 1994'te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu'da tamamladı. 1922'de Ankara Muallim Mektebi'ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından 1927'de Kastamonu Lisesi'nden eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı. Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.

ESERLERİŞİİR:

Birkaç Şiir-Poems (1976)SADELEŞTİRME-DÜZENLEME:

Dede Korkut (1938)

Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939)

Dedem Korkudun Kitabı (1973)

Katip Çelebi Hayatı Eserleri (1957)

Katip Çelebi’den Seçmeler (1938)

Kabusnâme (1944 Mercimek Ahmed'in Keykâvus'undan çeviri)

Eşkâl-i Zaman (1969 Ahmet Rasim'den)

Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975 Zekeriyazâde'den)

Mevâ-idü'n Nefâis fi Kavaidi'l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) (2 cilt Gelibolulu Mustafa Âli'den)

Hâlâtü'l Kahire mine'l Adâti'-z Zâhire (1984)ELEŞTİRİ:

Destursuz Bağa Girenler (1982)
 
H

Hoca

Yeni Üye
sair olmakla beraber aynı zamanda bir yazar ve araştırmacıdır da.vefatından 2 sene öncesine kadar öğretmenliğe devam etmiş büyük degerlerimizdendir.
 
Üst