Namazı Terk Etmek Büyük Günaha Girer Ayet ve Hadis

!pek

!pek

Admin
Yüce Allah, Kuranı kerimede nefsinin arzularına uyup namazlarını kılmayan kişilerin cezalarını çekeceklerini buyurmuştur Dinin direği olan namazı kılmayan bir kişi, günaha girmiş ve böylelikle nefsine zulmetmiştir.
( Bakara, 45). Kalbine iman yerleşmiş ve gerçek mü’min niteliğini kazanmış bir Müslümana namaz kılmak ağır ve zor gelmez
Mü’min, namazlarına ara vermeden devam eder. Namazlarını zevkle ve isteyerek kılar. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde namazı üşenerek kılmayı veya namazı terk etmeyi münafık ve kâfirlerin niteliği olarak zikretmiştir ( Nisa, 4/142; Tevbe, 9/54)
"Mucrimlere soracaklar ki, sizi cehenneme koyan şey nedir? "Namaz kılanlardan değil idik" diyecekler." (Muddesir, 43),
"Namaz kılıp da namazlarından gafil olanlara azap vardır." (Mâûn, 4)
"Onlardan sonra Öyle bir nesil geldi ki, Namazı kılmadılar ve şehvetlerine uydular.", "Onlar yakında gayya kuyusuna gireceklerdir." (Meryem, 59)
Yüce Allah, Kuranı kerimede nefsinin arzularına uyup namazlarını kılmayan kişilerin cezalarını çekeceklerini buyurmuştur
“Onlardan (peygamber ve salih kimselerden) sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki onlar, namazı zayi ettiler ve nefsinin arzularına uydular Bunlar “ğayyâ’ya atilacaklardır.” (Meryem, 19/59)
Aklı başında bir müslüman namaz kılmaması mümkün değildir. İslamın şartlarından biri olan Namazı kılmayan kişi namazın farz oluşuna inanmaz veya namazı ciddiye almaz veya tembelliği vurduğu ya da unuttuğu için kılmamıştır. Namazını vaktinde kılmayı unutan kişi, hatırlayınca hemen namazını kılar. Unuttuğundan dolayı bir vebal yoktur.
Farz oluşuna inanmadığı ve önemsemediği için namazı kılmayan kimse mü’min değildir. Çünkü Allah’ın kesin emrine inanmamaktadır. Farz oluşuna ve önemine inandığı hâlde tembelliği, ihmalkârlığı ve meşguliyeti sebebiyle şer’î bir özrü olmadan namazını kılmayan kimse büyük günah işlemiş olur.(Buhârî, Mevâkît, 37).
Peygamberimiz Efendimiz ( s.a.v) şöyle buyurmuştur;, Hz. Aişe’ye; “Namazı kasten terk etmeyin. Kim namazı kasten terk ederse, Allah’ın ve Resulü’nün himayesinden uzak olur” (Ahmed b. Hanbel, VI, 421)
İbn'i Ömer ( r.anh )rivayete şöyle dedi; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir
Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi ;Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem parça parça kesilsende yakılsanda Allah'a Ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etmek farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır.
 
Üst