Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi

  • Konbuyu başlatan NeFeS
  • Başlangıç tarihi
N

NeFeS

Yeni Üye
Müstekimzade Süleyman Sadeddin Kimdir ve Ne Zaman Yaşamıştır ? ,
Müstekimzade Süleyman Sadeddin Biyografisi ,

Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi 1131/1718 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi Öğrenimini tamamladıktan sonra Nakşibendiyye tarikatına girerek neticede şeyh olmuştur.Uzlete çekilip eserleri üzerinde çalışmaya devam eden müellif, 1202/1788 tarihinde doğduğu yer olan İstanbul'da vefat etti.

Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi Zeyrek'te Soğukkuyu Camii mezarlığına defnedilmiştir.1

Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi Aynı zamanda hattat olan Müstakîmzâde pek çok eser meydana getirmiş müelliflerden biridir.2

Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi Eserleri içinde en önemlileri Devhatu'l-meşâyih, Tuhfe-i Hattâtîn ve Arapça biyografi eseri olan Mecelletü'n-nisâb'dır.
 
N

Nursultan

Yeni Üye
Müstekimzade Süleyman Sadeddin Efendi Nakşibendi tarikatınının mensuplarındandır.
 
Üst