Mesane Tümörü

D

denizz

Yeni Üye
[SIZE=+1]MESANE TÜMÖRÜ
Tüm tümör ölüm nedenlerinin yaklaşık %4' ünü oluşturur. Erkek kadın oranı 3/1 dir. Endüstrieyel karsinojenler, bazı endüstriyel boya ve çözücülere maruz kalma ,tatlandırıcı maddeler, sigara içimi, kronik iltihaplar, etyolojide rol oynarlar. üst üriner yol transizyonel hücreli karsinoma riskini artırmaktadır.

Mesane tümörü değişik alanlarda, çok sayıda ve sık tekrarlar ile karekterizedir.
Ana belirti olan ağrısız hematüri(idrarda kan görülmesi) vakaların %80' inde ilk bulgudur. Makroskopik, mikroskopik hematüri, sistit şikayetleri,disüri (idrarda yanma) ,ilerlemiş vakalarda hidronefroza bağlı böbrek ağrıları bulunur.
Tanıda USG(üriner ultrasonografi ) ve sistoskopların kullanımı mesanenin doğrudan görüntülenmesine olanak tanımaktadır ( tümörün büyüklüğü , lokalizasyonu, mesane kapasitesi değerlendirilir ve biopsi alınır), idrar sitolojisi, IVP, BT yardımcı olur.
Tedavi tümörün evresine bağlıdır, yüzeyel mesane tümörlerinde tedavisi primer olarak tümör rezeke edildikten sonra(TUR) mesane içine kemoterapik ve bağışıklığı artıracak ilaçlar verilir(BCG ve mitomicin –C benzeri immüno veya kemoterapötik ajanlarla instillasyon tedavisi uygulanarak tekrarlaması önlenebilir, tümör ileri evrede ise açık ameliyat( total sistektomi) başarı ile yapılır, uzak tutulumlar için de kemoterapi ve radyoterapi uygulanılabilir.
Uygun tedavi daima tümörün evresine bağlıdır ve bu nedenle ayrıntılı bir değerlendirme gerektirir.
Mesane tümörüne erken tanı konması için idrarında kan gören hastaların zaman yitirmeden üroloji bölümüne başvurması önerilir.

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]OPR. DR. ARMAN ÇEKMEN-ÜROLOJİ UZMANI
 
Üst