Maçlarda tayin alan polise ücret ödenir mi?

!pek

!pek

Admin
Maçlarda, saha güvenliğinin nasıl sağlanacağı 6222 sayılı Sporda Baskı ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir.
İlgili madde şu şekildedir:
"Madde 6(1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üstteki ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte devir yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini yarışma öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine değin geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Spor kulüpleri, özel emniyet görevlileri açık havada müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere hem kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda bulunan yükümlülüklerini gerçekleştirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üstteki profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması nedeniyle genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üstüne, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak jurnal harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu tedarik, federasyon kadar aracısız kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından ilk önce mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları göre belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.
(4) Spor alanlarında ödev yapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Emniyet Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilmiş görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası esnasında, özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşımaları yasaktır."
Bu maddeye göre, en üst profesyonel futbol ligi müsabakalarında kolluk kuveti yani polis memuru görevlendirilmektedir. Yeniden Kanunun 6/3 fıkrası uyarınca görevde olmayan polis memurları da görevlendirilmektedir.
Fakat düzenleme yalnızca en üst profesyonel ligini kapsamaktadır.
Yapılan düzenleme uyarınca, görevlendirilen polis memuruna günlük harcırah miktarının iki katı tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ödemeyi federasyon direkt olarak polis memurunun hesabına yatırmaktadır. 1-4 derece için harcırah miktarı 2017 yılı için 37,25 liradır. Dolaysıyla bugün itibariyle müsabaka başına 74,5 lira ödenmelidir.
Görevlendirilecek polis memuru sayısı, ödev alan özel emniyet görevlisi sayısının üçte birini geçemez.
Bazen futbol kulüpleri, görevde olmayan polis memurları arasından yapılan görevlendirmelerde ücret ödememesi yapmamaktadır. Bu halde federasyon aleyhine, önce icra müdürlüğünden icra takibi başlatılmalı, daha sonra da Asliye hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Rize'de yaşanan bir olayda da, 2013-2014 yılı liginde Çaykur Rize Spor'un maçlarında devir alan bir polis memuru, vergi ödemeyen federasyon aleyhine açtığı davayı bu ay içinde kazanmıştır.
 
Üst