Kurbanlık hayvanlarda aranan özellikler ve koşullar nelerdir?

!pek

!pek

Admin
kuzudan kurbanlık olur mu,
koyunun yaşı nasıl anlaşılır,
kurbanlık koyun kaç yaşında olmalı,
kurbanın namazı nasıl kılınır


1. Yalnızca koyun, keçi, sığır ve deve kurban olarak kesilir. Mandalar da sığır türündendir. Bunlardan koyun ve keçi bir yaşını, sığır türü iki yaşını, deve de beş yaşını doldurmuş olmalıdır. Altı-yedi aylık bir kuzu bir yaşındaki gibi besili ve azametli olursa kurban kesilebilir. Koyun ve keçinin erkeğini, sığırın da dişisini kesmek daha erdemlidir.

2. Koyun ve keçi bir birey tarafından kesilir. Sığır ve deve ise yedi şahsa kadar ortaklaşa kesilebilir. Bu gidişatta eti terazi ile taksim etmek uygundur.

3. Hisseli kurban kesiminde herkesin kurban maksadıyla ortak olması gerekir. Bir birey kurban maksadıyla değil de et için ortak olursa o kurban, tamamı için geçersiz olur.

4. Şaşı, azıcık aksak, uyuz, çılgın, doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık, kulakları delinmiş veya enine yarılmış, uçlarından kesilmiş, dişlerinin azı düşmüş ve cinsel uzvu olmayan hayvanlar kurban olarak kesilebilir.

5.Tavuk, horoz ve kaz gibi hayvanlar kurban olmazlar. Bunları kurban olarak kesmek tahrîmen mekruhtur. Kurbanlık bir hayvan kesilmeden evvel yavrulasa; yavrusu da kendisiyle birlikte kesilir. Şayet yavru kesilmez de satılırsa parası sadaka olarak verilir.

6. Âmâlığı emin olan ve bir gözü olmayan, topallığı iyice emin olan, kesileceği yere gidemeyecek kadar devasız olan, kulağı veya kuyruğu doğuştan olmayan ya da çoğu kesilmiş olan; dişlerinin çoğu düşmüş olan, meme başlarıkopmuş olan, boynuzlarından biri veya iki kökünden kır mış olan hayvanlar kurban olarak kesilmezler.

7. Kurban kesmesi vâcip olan bir kimsenin kurban hayvanında, bu hatalardan biri satın alındıktan sonra alana gelse sağlam bir hayvan alıp kesmesi gerek Kendisine kurban kesmek vâcip olmadığı halde hoşlan için kurban kesen kimsenin ise böyle bir hayvanı kesmesinde sakınca yoktur.
 
Üst