Kuran-ı Kerimde Geçen Hz. Nuh ve Kavmi Hakkındaki Ayetler

!pek

!pek

Admin
Kuran-ı Kerimde Geçen Hz Nuh ve Kavmi Hakkında Ayetler ,

Kuran-ı Kerimde Hz Nuh' tan nasıl bahsedilir ? ,

Hz Nuh ve kavmi hakkında Kuran-ı Kerimde yazılanlar ,-Al-i İmran süresi 33-34 ayeti kerime; " Şüphesiz, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir".
-Nisa süresi 163 ayeti kerime;" Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harün'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik."
-Enam: süresi 84 ayeti kerime ; "Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Müsa'yı ve Harün'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız."
-Araf süresi 59 ayeti kerime; "Andolsun, Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum" dedi."
-Hud süresi 32 ayeti kerime ;Dediler ki: "Ey Nuh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir."
-Hud süresi 33 ayeti kerime; Nuh dedi ki: "Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah'ı) aciz bırakamazsınız."
-Hud süresi 36 ayeti kerime; Nuh'a vahyolundu ki: "Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme."
-Hud süresi 38 ayeti kerime ; (Nuh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz."
-Araf süresi 61 ayeti kerime; " Nuh onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim."
-Araf Süresi 69 ayeti kerime; "Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz."
-Tevbe süresi 70 ayeti kerime ; "Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad ve Semüd kavimlerinin; İbrahim'in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı."
-Yunus süresi 71 ayeti kerime ; "Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, (biliniz ki) ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın! Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!"
-Hud süresi 25 ayeti kerime; And olsun, biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."
-Hud süresi 28 ayeti kerime ; Nuh dedi ki: "Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermiş de, siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?"
 
Üst