kız kaçırma malzemeleri

yosun

yosun

Süper Yönetici
adet kız: efenim elbetki operasyonun adından da anlaşılaca ı gibi bu faaliyet için daha önceden ikna edilmiş ve kaçmaya meyilli bir bayan (kız-dişi) bulunur.bayanın yaşı 18 üzerinde olursa size herhangi bir kanuni zorlukta yaşatmayacaktır ve kız kaçırma operasyonunuza herhangi bir gölge düşmeyecektir.hafif kilolu kızların kaçırılması daha kolay oldu undan seçim esnasında buna dikkat edilmesi sizin işinize yarayacaktır.

1 adet ev: kaçırılan kızın dışarda kalıpta ziyan olmaması için iyi muhafaza edilmesi gerekmektedir.bunun için ufak ve şirin bir evin operasyondan önce hazırlanması gerekir.size tavsiyemiz arkadaş çevrenizden birilerinin evini seçmenizdir. "arkadaş arkadaşın pip" diye bir rivayet dolaşmaktadır halkımız arasında bu do rudur..muhakkak her erke in çevresinde pip görünümlü veya ruhunun derinliklerinde pip yatan bir arkadaşı vardır.

1 adet çuval: yuh artık demenin bir manası yok..her operasyonun bir tescili flaması veya bayra ı oldu u gibi kız kaçırmanında bir adabı bir raconu vardır ki bu işinde amblemi çuvaldır.yanlız bir kaç arkadaşımız bana maillerinde söylemişler "kız çuvala sı mıyor" diye.. efenim seçilen çuvalın boş çuval olmasına özen gösterin... içi un dolu bir çuvala elbetki sokamazsınız kızca ızı.oldu olcak sokmadan önce yumurtaya bandırında pişi yaparsınız..

1 adet sopa: operasyonda en çok yanlış kulllanım bu malzemede olmaktadır...efenim üzerine basa basa söylüyorum sopayı kızın kafasında kırmak için yanımıza almıyoruz.sopayı almamızdaki amaç şudur..kızı kaçırdınız ki kız gece kaçırılır bildi iniz üzere..kızı çuvala koydunuz..sırtınıza attınız gidiyorsunuz..işte sopa burda devreye giriyor.gece karanlı ında önünüzü yoklamanızı sa lıyor..önünüzü yoklamanızı derken yoldan bahsediyorum..türkçemiz biliyorsunuz ki yerçekimine karşı son derece hassastır..hemen belden aşa ıya çekilebilir. burda yoklanan yer önünüzdür...yani yoldur.

1 adet etilalkol: şu unutulmamalıdır ki bu operasyonun en önemli özelliklerinden biride başlandı ında yarım bırakılmamasıdır. kız kaçırmak için besmele çekilip yola çıkıldı ında bu işin geri dönüşü olmaz. bu malzeme bu yüzden operasyonun süreklili i açısından çok önemlidir. bazı kızlar kızı elinden kaçırdı" gibisinden bir pip muhabbetine konu olmamak için tedbirli olmak lazım..e er ki olay esnasında yanınızda etil alkol yoksa malzemelerimiz içinden sopayı seçerek işlemi tamamlayınız...kesinlikle belden aşa ı vurmayınız çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde üzerinde en çok durulacak bölgeyi ziyan zebil etmiş olursunuz.bazıları olayın stresine dayanamayıp kızca ıza tekme tokat dalarlar ki bu pek hoş bir davranış de ildir..elimizdeki kısıtlı malzemeyi yok etmekten başka bir işe yaramaz.

Malzemelerimiz hazır.şimdi operasyonu nasıl gerçekleştirece iz onu anlatalım:efenim önceden ikna edilmiş ve hali hazırda beklemekte olan kız arkadaşımızın evinin ve çevre mahallelinin olaydan bir hafta önce takibe alınması gerekmektedir.tüm bu ön hazırlık için gerekli fizibilite yapıldıktan sonra elde edilen verilerle olayın en uygun tarihini belirleriz.şunu da söyleyeyim ki kızın evinin altına filan tünel kazıp da olayın bokunu çıkarmanın bir manası yoktur.sakin olalım.. telaş yapacak bir şey yok. elimizdeki malzemeleri yanımıza alarak kızın bulundu u evin önüne gidilir. gece dolaşan bekçinin saat kaç gibi geçti i daha önceden tespit edildi inden bu konuda zorluk çıkmayacaktır.mahallenin tamamen sakin oldu una kanaat getirdikten sonra kızın evinin önüne gelip "karaçırık kuşu" gibi ötmeye başlayınız...karaçırık kuşu nasıl mı öter?...bende tam bilmiyorum ama sesinin kötü olmadı ını duydum.siz ötmeye başladı ınızda zaten kaçırılacak kızda eşek de il ya anlar herhalde..yanlız bazen bazı arkadaşlar olaya kendilerini kaptırıp sokak arasında şahin dalışına filan geçiyorlar bu saçmadır. kuş takliti yapın diyoruz adam kendine "karaçırık" kuşunu yakıştırmıyor..kerkenez gibi ordan oraya gidip geliyor.neyse efendim siz en iyisimi yanınıza ya iyi kuş taklidi yapan bir arkadaşınızı ya da garanti olsun istiyorsanız bir kuş alınız...genede seçim sizin.

Kuşu öttürdük...kız olayı çaktı. elinde bohçasıyla kapının önüne tünedi..burada yapılması gereken ilk iş kızın bohçasını alıp incelemektir.çünkü bir kız en iyi şekilde bu operasyonda kendini belli eder...e er bohçada kalın bilezikler hemen kuş taklidine devam ederek oradan uçunuz

Biz burda tüm noktaları iyimser gözle kabul ediyoruz...kızımız hazır.daha önceden hali hazırda bekleyen çuvalımızın içine (boş çuval olacaktı) kızı katlayarak sokuşturuyoruz.. çuvalın delik olmadı ına ve yolda giderken kızı düşürüp sakat bırakmayaca ınıza emin olunca sopamızında yardımıyla olay mahallinden tüm hızımızla uzaklaşıyoruz. bu esnada hala kuş taklidi yapmanın bir anlamı yoktur..e er taklit yetene inize inanıyorsanız anadol taklidi yaparak gitmeniz size artı avantaj getirecektir.
Pip arkadaşımızın evine geldi inizde çuvalın a zını hemen açmayı ve içindeki kızı çıkarmayı lütfen unutmayınız. bazı arkadaşlar olay tamamlandıktan ve eve ulaştıktan sonra hemen heyecana kapılır ve "nasıl kaçırdım" sendromuna girerse kızca ız ölür.
 
Üst