Kitle Erotizmi Ve Cinsellik

S

sedacım

Yeni Üye
Kitle erotizminin en iyi örneğini günümüzde pop şarkıcılarının konserleri vermektedir.
aynı hareketleri tekrarlamaya başlamasının bir açıklaması yapılamaz…” Elvis Presley’in herhangi bir başkaldırı ya da devrim amacı gütmediği kesindir. Fakat, Rock ve pop türündeki müziğin erotik etkisinin genç kuşağın yaşama duygusun yaşlıları ürkütecek ölçüde güçlendirdiği ve yaşayış biçimlerini değiştirdiği gerçektir. Ayrıca caz müziğinin de bu değişikliğe katkısı çok önemlidir.
Bu müziğin cinsel devrime katkısı psikanaliz kuramlarının katkısından çok daha büyüktür. Müzik, insanlarda belli bir çözülme ve açılmayı gerçekleştirmiştir. Böylece insaniarın o zamana dek uygunsuz, edepsiz ve müstehcen sayıldığı için dizginlenen duygu ve hareketleri artık özgürleşmiştir.
KOKU
Sinir sistemi için güçlü birer uyarıcı olan kokular, kullanılış ve” yapılışlarına göre canlandırıcı, uyuşturucu, gevşetici hatta bayıltıcı etkiler oluşturabilirler. Kokular kan dolaşımını, kalp vuruşlarını ve sindirimi etkilemektedirler. Bu nedenle koku duyusu cinsel işlevlerle çok yakından bağlantılıdır. Gerçekte beyindeki toku alma merkezi cinsellik siniri merkezine bitişiktir. Hayvan türlerinin pek çoğunda kokular karşı cinsi uyarma ve kendine çekme aracı olarak kullanılır.
Gerçi çağımızda insanlar için görsel uyarımların daha önde geldiği bir gerçektir. Fakat yine de modern erkek ve kadının sahip olduğu tüm erotik olanaklar arasında koku, cinsel davranışlarda belirleyici bir etmendir, özellikle ilk karşılaşmalarda ve yakınlaşmalarda koku, kişinin tepkilerini farkında olmadan belirler. “Evet” yada “hayır” mesajları gönderir. Cinsel kokularıüretmek,, bunları algılamak ve bunlara tepki göstermek cinselliğin çeşitli yanlarıdır. İlkel uygarlıkların çoğunda insanlar
kendi bedenlerindeki koku olanaklarını güçlendirmek için bir takım hayvansal ya da bitkisel kaynaklı kokular kullanmışlardır.
Kadın ve erkekler arasında da kesin koku farkları vardır. Fakat artık bedenlerimizin açık haya ve güneşten çok giysilerle temas halinde olması, kokuların ve dolayısıyla cinsiyet farkı belirtilerinin kısa zamanda bozulup çözülmesine neden olmaktadır. Bozulan kokuları gidermek için en etkili yol yıkanmaktır. Ayrıca deodoran denilen kimyasal koku gidericilere de sık sık başvurulmaktadır. Oysa derinin bu yabancı maddelere tepkisi her zaman pek hoş olmaz. Deri uzmanları yıkanrhaylayetinmenin sağlıklı olduğu görüşündedirler. Kadınların âdet devrine benzer bir şekilde feromon adı verilen kimyasal maddeler ürettikleri bilinmektedir. Son yıllarda feromonlarla ilgili pek çok hayvan deneyi yapılmaktadır.
ürkek ve kadınları cinsel bakımdan harekete geçiren erkek kokusu ve kadın kokusu bir feromon olabilir. Ama belki de kadınların koku ve parfüm kullanma eğilimi, evrimsel gelişmesi sırasında yitirdiği feromonların bir kısmını takviye amacı taşımaktadır. Çünkü dişiler içgüdüsel olarak kokuya daha fazla düşkünlük göstermektedirler
 
Üst