Kısa bir nükte...Nasipse gelir Çinden Yemenden

yosun

yosun

Süper Yönetici
Eski Sisam krallarından Ancee adında bir zalim, yeni yaptırdığı bir bağa; üzüm kütükleri diktiriyormuş. İşlerinin bir an önce bitmesini sağlamak için de köleleri hiç dinlendirmeden çalıştırıyormuş. O zavallı kölelerin biri, birgun çok bitkin düştüğü için dayanamaz ve zalim krala:
-"Niçin bu kadar acele ediyorsunuz efendim? Siz bu bağın üzümlerinden yapılacak şarabı hiçbir zaman içmeyeceksiniz ki! Diyivermiş."
Kral biraz kızmışsa da sesini çıkarmamış. Nihayet gün gelip üzümler yetiştikten sonra, kral kölelerde dahil herkesin hemen toplanmasını emretmiş. Daha önce" içmeyeceksin" diyen köleyi de huzuruna çağırtmış. Şarap bardağını eline alarak:
-"Söyle bakayım, benim bu şaraptan hiçbir zaman içemeyeceğimi tekrar iddia edebilir misin?"diye sormuş.
Köle şöyle cevap vermiş:
-"Belli olmaz efendim, içebileceğinizi söyleyemem. Çünkü dudak ile bardak arasındaki mesafe çok uzundur. O arada başınıza neler gelebileceğini de bilemem"
Köle sözlerini bitirir bitirmez, içeri kralın adamlarından biri girmiş. Bir yaban domuzunun bahçeye girdiğini ve asmaları kırıp döktüğünü söylemiş. Kral elindeki bardaktan bir damla dahi içmeden, hemen dışarı fırlamış. Bahçede domuzun bulunduğu yere koşmuş. Kral ve domuz arasında öldüresiye bir mücadele başlamış. Sonunda yaban domuzu mızrak gibi azı dişleriyle; Sisam kralının karını yarıp ölümüne sebep olmuş. Kral bağda, bardak masada kalmış
 
Üst