Kekemelik

dilayim

dilayim

Bölüm Yöneticisi
Çocuklarda genel anlamda 3 yaş itibari ile ortaya çıkan kendini ifade etme becerileri o dönemin aktiflik ve meraklılığından kaynaklanabilmektedir. Çocuklar genel itibari ile öğrenmeye meraklı olup yeni kavramlarla tanışmaya son derece açıktırlar. Bu yaş döneminde çocuklarınız kimi zaman istediklerini ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirler. İşte bu durumda kekemelik problemi ile karşı karşıya kalma durumu kaçınılmaz olmaktadır. Kimi zaman art arda kelime tekrar ettikleri zaman ya da cümlenin uzunluğuyla eşgüdümlü olarak takılma ya da duraksama durumları ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu konuşma biçimi genel itibari ile gelişimsel kekemelik ya da normal akıcısızlık olarak adlandırılmaktadır. Kimi zaman akıcısız konuşma problemleri uzun süreli sorunlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Konuşma akıcılığı, ritmi, duraksamalar, tekrarlar, uzatmalar gibi durumlar beden hareketleriyle kesintiye uğrayabilmektedir. Kekemeliğin miktarı ve şiddeti gün içerisinde değişebilmektedir. En çok okul öncesi dönemde görülebilmektedir. Erkek çocuklarda ağır seyreden bu durum genel olarak 2- 7 yaş arasında görülmektedir.

Erken dönemde ortaya çıkan kekemeliğin düzelip düzelmeyeceği hakkında fikir edinmek her daim mümkün olmamaktadır. Erken dönemde kekemeliğe müdahale edildiği zaman düzelme ihtimali daha yüksek olabilmektedir. Özellikle ilkokul döneminde kekemelik problemi yaşayan çocuklar zaman zaman arkadaşları tarafından dışlanabilmektedir. Çocukların kekemeliklerine dikkat çekilirse daha çok kekeleme durum oluşumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda bu çocuklar konuşmaktan kaçınıp sosyal ortamlara girmekten uzak kalabilmektedirler. Bu nedenle psikolojik ve sosyal birtakım problemlerle karşılaşmamak için kekeme olan çocuğun bu durumuna fazla dikkat çekici davranış göstermemelisiniz.
 
Üst