Kasidenin Türleri Ve Tasvirleri

!pek

!pek

Admin
kasidenin türleri,
kaside örnekleri,
kasidenin konuları,
konularına göre kasideler,
gazelin bölümleri


Kaside nedir

Kaside nedir ;Din ye devlet büyüklerini methetmek emeliyle yazılan şiirlerdir. Yergi için de bu cins kullanılır.

* Kafiye kumpası gazelle aynı olan kasidelerde beyit rakamı 33-99 arasında değişir.

* Kasidenin ilk beyitine “malta", son beytine “makta”, en hoş beyitine “beytü’l kasid", şairin mahlasının olduğu beyte de “taç beyit" denir.

*Normal kasidenin kısımları şunlardır:
Nesib / Teşbib:
Doğa hoşluklarının, mevsim tanımlarının yapıldığı kısımdır.

*Girizgatı: Gerçek mevzuya geçişi sağlayan kısımdır.

*Medtıiye: Kasidenin sunulduğu şahsın methedildiği kısımdır.

Tegazzül: Aynı vezin ve uyakla gazel söylenen kısımdır. Şair, ustalığını bu kısımda gösterir.

*Fahriye: Şairin kendini methettiği kısımdır.

* Dua ; Övülen şahıs için dua edilen kısımdır.

Mevzulara göre kaside cinsleri şunlardır:

*Tevhid:
Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidelerdir.

* Münacat: Allah’a dilenip yakaran kasidelerdir.

*Naat:
Hz. Muhammed’i methetmek için yazılan kasidelerdir.

*Mehdiye: Devlet büyüklerini metheden kasideler

*Mersiye: Devlet büyüklerinin vefatından dinlenen acıyı dile getiren kasidelerdir.

Hicviye: Bir kimseyi yermek emeliyle yazılan kasidelerdir.
 
Üst