karaciğer büyümesi hepatomegali

S

sedacım

Yeni Üye
Alternatif isimler
Hepatomegali , hepatosplenomegali
Tanım
Karaciğerin büyümesidir ( hepatosplenomegali ise karaciğer ve dalağın her ikisinin büyümesidir ).
Doktorunuza başvurun
çoğunlukla doktor tarafından tanınır , kişi bu belirtinin farkında olabilir veya olmayabilir
Nedir
Karaciğer normalde ele gelmez.
Genel olarak enfeksiyonlar ( viral ve bakteryel ) , parazitler , tümörler , anemiler , toksik durumlar , depo hastalıkları , kalp yetmezliği , konjenital kalp hastalığı ve metabolik bozukluklar karaciğer büyümesine neden olabilirler.
Sık rastlanan nedenleri alkolizm hepatit A hepatit B konjestif kalp yetmezliği lösemi nöroblastom Reye sendromu karaciğer kanseri Niemann-Pick hastalığı herediter fruktoz entoleransı tümör metastazları glikojen depo hastalığı primer bilyer siroz sarkoidoz sklerozan kolanjit hemolitik üremik sendrom
NOT : Karaciğer büyümesinin başka sebepleri de vardır. Bu liste hepsini içermemektedir. Sebepler hem kişinin yaşı , cinsiyeti hem de belirtinin özelliği , zamanı , kötüleştiren faktörler , iyileştiren faktörler ve beraberindeki şikayetler gibi spesifik karakterleriyle değişiklik gösterebilir.
İlk yaklaşım
doktorunuza danışın.
Muayene sırasında sorulabilecek sorular
Tıbbi hikaye alınır ve fizik muayene yapılır.
Tıbbi hikaye soruları şunları içerebilir : zamanı ne zamandan beri karnınızda bir kitle veya büyüme hissediyorsunuz ? özelliği karaciğer ne kadar büyümüş ?
diğer başka belirtiler var mı ? karın ağrısı oldu mu ? sarılık oldu mu ? kusma oldu mu ?
Tanısal testler şunları içerebilir : karın filmi karın bilgisayarlı tomografisi karaciğer fonksiyon testleri şüpheli sebeplere yönelik testler
 
Murat

Murat

Yönetici
KARACİĞER BÜYÜMESİ, HEPATOMEGALİ

Karaciğer boyutunda normal üst sınır 14 cm dir. Bunun üstüne hepatomegali denir. Karaciğerin muayenede ele geliyor olması karaciğerin mutlaka büyük olduğu anlamına gelmez. Akciğer sorunları nedeni ile karaciğer aşağı itilebilir ve bu durumda büyümüş zannedilebilir.

* Hepatomegali olmadan karaciğerin palpe edildiği durumlar şunlardır.
* Sağ diyaframın aşağı doğru yer değiştirdiği haller (amfizem, astım)
* Subdiyafragmatik lezyonlar (abse)
* Riedel lobu (sağ lobun inguinal bölgeye kadar uzandığı karaciğerin konjenital anomalisi)
* Astenik veya karın kasları zayıf kişiler
* Karaciğer derin soluk almada 1-3 cm aşağı inebilir.
* Safra kesesi, kolon kanseri yada ele gelen fekal (gaita) kitle hepatomegali ile karışabilir.

Dolayısıyla Hepatomegali radyolojik inceleme ile doğrulanmalıdır

HEPATOMEGALİ NEDENLERİ

Konjestif hepatomegaliler (karaciğer içinde kanın göllenmesine sebep olan durumlar)

* Sağ kalp yetersizliği
* Budd-Chiari sendromu (hepatik ven trombozu)
* Konstriktif perikardit
* Trikuspit yetersizliği
* Hepatik venüllerin tıkayıcı hastalığı (venooclusive disease)

Safra yollarında tıkanma

* Koledokta (Ana safra kanalı) darlık, taş, tümör vs

İnflamatuar bozukluklar

* Yerel enfeksiyonlar-
o amibik veya pyojenik abseler
* Diffüz enfeksiyonlar-
o viral hepatit,
o tbc , brucelloz, histoplazmoziz
o Tifo
o Sepsis
o İnfeksiyoz mononucleosis
o Sıtma, şistozomiasis, kala azar

Siroz (geç dönemde karaciğer küçülür)

İnfiltratif hepatomegaliler(değişik hücrelerce veya organik maddelerce karaciğerin içten içe işgali)

* Kemik iliği ve retiküloendotelial hücreler
o Ekstramedüller hematopoez
o Lösemi,
o lenfoma
* Yağ
o Karaciğer yağlanması (steatohepatit, alkol- diyabet-toksinlere bağlı)
* Lipoidozlar
o Amiloidoz
o Hemokromatozis
o Granülomatöz hastalık (tüberküloz, sarkoidoz)

Neoplazik (Kanserle ilgili) Hepatomegaliler

* Primer(karaciğerin kendinden kaynaklanan)
* Metastatik(Başka organlardan yayılıp gelen kanserler)
* Kistik (içi sıvı dolu keseciklerle giden) Hepatomegaliler
o Kist hidatik (Köpek veya benzeri yabani vahşi hayvanların dışkısından bulaşır) dışkılarınan bulaşır
o Polikistik hastalık

Fizik Muayene

Karaciğerin ele gelmesi ve ele gelirken aşağıdaki bazı özellikleri önemlidir.

* –Hassasiyet
* –Düzenlilik
* –Kıvamı
* –Keskinliği

Özellikler hakkında bazı detay noktalar:

* Hassas olması -- inflamasyon , hepatit
* kenar künt olması -- konjesyon (kalp yetmezliği)
* Karaciğerde pulsasyon -- Hepatojugular reflü, Triküspid yetmezliğinde pozitif, Budd chiari sendromunda (-) dir
* Karaciğerin venöz konjesyonu -- Ağrılı, yumuşak ve düzgün yüzeyli olurlar
* Enfeksiyon hastalıklarında-- KC ağrılı veya ağrısız, yumuşak veya sert olabilir. Sistemik infeksiyonun parçası olduğunda diğer bulgulara dikkat edilmelidir. Viral markerlar, seroloji, ve kültürler faydalıdır.
* İnfiltratif hastalıklar -Hücresel boyutda karaciğerin dokusunun işgale uğraması
o Kc büyük orta sert veya sert ve genelde ağrısızdırlar
o Birikebilen Maddeler: glikojen, lipid, galaktoz, amiloid, demir, bakır
o Hücreler:lösemi, lenfoma, myeloproliferatif hastalıklar sarkoidoz
* Kenar sert -sirotik karaciğer
* Ağrısız büyük safra kesesi-- pankreas başı ca ve kronik pankreatitde olabilir ikter ön plandadır
* Kaya sertliğinde- karaciğer tümör
* En çok büyüten hastalıklar-- karsinom, yağlı infiltrasyon, konjestif kalp yetmezliği, hodgkin hastalığı, amiloidoz
* KC boyutlarının hızla azalması --konjestif kalp yetersizliği, masif hepatik nekroz
* Frotman (karaciğer üstünde sürtünme sesi)à yeni yapılan biyopsi, tümör, perihepatit
* Venöz hum -- portal hipertansiyon
* Arteryel üfürüm -- Hepatosellüler karsinom (primer karaciğer kanseri)

LABORATUVAR

Hepatomegalide tanı için gerekli laboratuar tetkikleri

* Kan sayımı (anemi MPD sıtma)
* Transaminazlar (ALT, AST, ALP, GGT)
* Albumin
* Protrombin zamanı
* LDH (hemoliz?)
* AFP
* AKŞ, lipid profili
* Bilirübin
* Cu, seruloplazmin
* Fe, transferin
* Serolojik Testler
(Gruber vidal, Wright, antiHAV IgM, HbsAg, AntiHBc Ig M, HBV-DNA; anti HCV; HCV-RNA, otoantikorlar, EBV serolojisi)
* PAakcgrafi(tbc ve konjestif kalp yetersizliği)
* PPD(tüberküloz cilt testi)
* Kemikiliğiaspirasyonvebiyopsisi.Bazı kan hastalıkları karaciğeri büyütebilir. Bu kan hastalıkları kemik iliği örneğinin incelenmesi ile tanısı konabilir. biyopside (lösemi, lenfoma, myeloproliferatif hastalıklar) ve kültürde (tbc, bru, histoplasmoziz) gibi hastalıkların tanısı konabilir.
* Karaciğerbiopsisi- karaciğer hastalığı alınan parçadan mikroskopla incelenerek, sebebi araştırılır.
* Görüntülemeyöntemleri(U/S, karaciğer ve safra yolları sintigrafisi, CT, MRI)
* Laparoskopi- Karın içini ince metal çubuklarla girerek gözle incelemek. Bu çubuklarrın ucunda görmeyi sağlayan kamera sistemi olur.
* Özofagoskopi- özofagusta (yemek borusunda) siroza ilerlemiş karaciğer hastalıklarında varisler oluşur. Bu varislerin görülmesi siroz şüphesini artırır.

Tüm bu testlerle tanı konduğunda hastalık sebebe göre tedavi edilir.
 
Venom

Venom

Bölüm Yöneticisi
Karaciger hastaliklari hos olmuyor Allah bu hastaligi yasayanlarin yardimcisi olsun amin .
 
Üst