Kan Verme üzerine bilgiler...

yosun

yosun

Süper Yönetici
Kimler kan verebilir?

Donör: Kan bağışı yapan kişi.

Yaş: 18 - 65 yaşları arasında olan her sağlıklı kişi kan verebilir.

Sıklık: Erkekler
en sık 2 ayda bir; kadınlar ise
en sık 3 ayda bir olmak üzere ve yılda toplam 4 üniteyi geçmemek koşuluyla kan verebilirler.

Vücut Ağırlığı: 50 kgın üzerinde olan herkes kan bağışı yapabilir.

Miktar: Bağışlanan kan standart olarak 450 mLdir. İnsan vücudunda toplam 5000-6000 mL kan olduğu düşünülürse
bu miktar
toplam kan hacminin sadece % 7
5-9 u kadardır.Kan bağışını takiben
eksilen sıvı hacmi
damar dışındaki sıvının
damar içine geçmesiyle saatler içerisinde karşılanır. Hücrelerin yenilenmesi süreci ise
2 ay kadardır. Düzenli aralıklarla yapılan kan bağışının sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmadığı gibi
aksine bir çok yararı mevcuttur.

Anemi: Kansızlık
elbetteki kan bağışı için engeldir. Günlük yaşamın olağan sayılabilecek ve çoğunlukla psikolojik kaynaklı olan halsizlik
bitkinlik gibi durumlar
anemi olarak algılanmamalıdır. Anemi tanısı
kan testleriyle yapılmaktadır. Kan bağışı için kriter hemoglobin değeridir..

Saklama: Kanın saklanma süresi
torba içindeki antikoagülan solüsyonun niteliğine bağlıdır. Bugün kullanılmakta olan torbalarda bu süre 35-42 gündür.Bu süre
kanın tüketimi için fazlasıyla yeterli bir depolama süresidir.

Sterilite: Kan torbaları
tek kullanımlık ve steril olarak imal edilmektedir. Bu sebeple
kan bağışı sırasında donöre herhangi bir hastalık bulaştırılması söz konusu değildir.

Yan Etki: Kan bağışının
kilo aldırma
zayıflatma
halsiz bırakma
kaşıntı ve bağımlılık gibi yan etkileri yoktur.

İlaç Kullanımı: Almış olduğunuz ilaçlar
kanınıza geçmektedir. Bu ilaçlardan bazıları kan bağışı yapmaya engel teşkil eder.Kan bağışından önce
eğer sağlığınız açısından mecbur değilseniz
ilaç almayınız. Almak durumundaysanız
kan verip veremeyeceğinizi kan merkezi doktorlarımıza danışabilirsiniz.


1. Aspirin kullanımı: Kan bağışına engel değildir. Sadece
trombosit amaçlı kal alımında veya tromboferezde dikkat edilmelidir.
2. Tegison (Sedef hastalığında kullanılan bir ilaç) kullananlar
ilacı kestikten 3 yıl sonra kan verebilir.
3. Accutan veya benzeri retinoik asit türevi ilaçları kullananlar
ilacı bıraktıktan 4 hafta sonra gönüllü donör olabilir.
4. Faktör konsantresi kullananlar
donör olamazlar.
Tansiyon: Sistolik kan basıncı 180 mmHgyı
diastolik kan basıncı ise
100 mmHgyı aşmamalıdır.

Hastalıklar: Yine bazı hastalıklar da ilaçlar gibi kan bağışına sürekli veya belli bir dönem için engel oluşturmaktadır. Bu hastalıklara ilişkin bazı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.( Aşağıda olmayan hastalıklar için
kan merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.)
Kimler kan veremez?

1. Hepatit B (Hiçbir zaman kan veremezler)
2. Hepatit C (Hiçbir zaman kan veremezler)
3. AIDS (Hiçbir zaman kan veremezler)
4. Sıtma (Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren kan verebilirler)
5. Frengi geçiren hastalar
iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler.
6. Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar
hiçbir zaman kan veremez.
7. Chagas Hastalığı ( Alınan kan sadece fraksinasyon amaçlı kullanılabilir)
8. Tüberküloz (Tedavinin sağlanmasından 5 yıl sonra kan verebilirler)
9. Diabet (İlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde
kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir)
10. Anemi (Anemi teşhisi konmuş kişiler kan bağışçısı olamazlar)
11. Gebeler kan veremez. Doğum veya gebeliğin sonlan(dırıl)masından 6 hafta sonra kan verebilirler.
12. Koroner kalp hastalığı
angina pektoris
ciddi kardiyak aritmi
serebrovasküler hastalıklar
arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kişiler kan veremezler.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
13. Allerji ( Astım hastaları kan veremez. Polen allerjisi olanlar ise
sadece allerjileri oldukları dönemde kan veremezler.)
14. Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.
15. Kanama diaaaai (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
16. Bronşit (Kronik bronşit hastaları kan veremez)
17. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise
iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir.
18. Malign (Habis) hastalığı olanlar
gönüllü donör olarak kabul edilmezler.
19. Brusella almış olanlar
tam iyileşmeyi takiben iki sene sonra kan bağışı gönüllüsü olabilirler.
20. Epilepsi hastaları
kan veremezler.
21. Osteomyelit geçirmiş hastalar
tam düzelmeden 5 yıl sonra kan verebilirler.
22. Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan bağışı alınmaz.Mide rezeksiyonu geçirenler ise
hiçbir zaman donör olamazlar.
23. Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler
1 yıl boyunca kan veremezler.
24. Attenüe virus aşısı yapılmış olanlar 3 hafta kan veremez.( Su çiçeği
sarı humma
kızamık
kızamıkçık
oral polio
kabakulak)
25. Ölü bakteri aşısı olanlar
5 gün donör olamazlar.( Kolera
tifo
antrax)
26. İnaktif virus aşısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler ( Polio-injeksiyon
influenza
rabies
difteri
tetanoz)


Kan Bağışı nasıl yapılır?

Kan merkezine gelen gönüllüler yani donörler
ilk olarak donör formunu doldurur. Bu form
kişinin donör olup olamayacağını anlamaya yönelik bazı sorulardan oluşmaktadır. Formun ikinci sayfasında ise
kişiye ait kimlik
adres ve bağış bilgileri bulunmaktadır. Donör olabilmek için gerekli koşullardan biri
Hemoglobin düzeyinin istenilen değerlere sahip olmasıdır. Toplumumuzda oldukça sık rastlanan anemi hastalığı
yani kansızlık
elbetteki kan bağışı için en sık karşılaşılan engeldir. Erkeklerde 13
5 g/dLnin
kadınlarda ise
12
5 g/dLnin üzerindeki hemoglobin değerleri donör olunması için yeterlidir. Bu testler
kan merkezlerinde Bakır Sülfat Solüsyonu kullanılarak yapılmaktadır.


Kişinin hemoglobin düzeyi
kan bağışı için uygunsa
arteriyal tansiyon ölçümüne geçilir. Sistolik tansiyon 180 mmHgnın
diyastolik tansiyon ise 100 mmHgnın üzerinde olmadığı sürece
kan bağışı yapılabilir. Kan alma yatağına uzanan gönüllü donörler
kan alımı için uygun bir damar belirlenir ve antiseptik bir solüsyonla
içten dışa doğru dairesel olarak cilt temizliği yapılır. Antiseptik solüsyonun etkinliğini sağlayabilmesi için kuruması beklenmelidir. Bu süre
kullanılan sıvıya bağlıdır
ancak genellikle 30-45 sn kadar beklemek yeterli olur. Ardından sterilite şartlarını bozmamak kaydıyla
damara girilir.


İğnenin damara sokulmasıyla birlikte kan torbası dolmaya başlar. Torba içindeki antikoagülan sıvı ile kanın iyice karışması sağlanmalıdır. Bu işlem manuel olarak yapılabileceği gibi
otomatik kan alma cihazları (Sağ alttaki fotoğraf) ile daha sağlıklı olarak gerçekleştirilebilir.

Kan alma işlemi yaklaşık olarak 6-10 dakika kadar sürer. Bu süre komponent imalatı açısından önemlidir. İğnenin damardan çıkarılmasınından sonra
cilt bölgesi tekrar dezenfekte edilir ve steril bir gazlı bezle kapatılır. Donörün birkaç dakika kompres yapması sağlanır. Kan torbasının seti kapatıldıktan sonra iğneye doğru olan kısım kesilir. Setin bu kısmından alınan kan örneği test çalışmalarında kullanılır. İğne kısmı da kesilerek setten ayırılır.


Gönüllü donör
bağıştan sonra ikram bölümüne alınır ve yiyecek-içecek ikramı yapılı
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Kan Vermenin Faydaları


*Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip
kan yapımı canlı tutulur.
*Verilen kanın yerine
anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için

bağışçı daha dinç ve canlı olur.
*Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
*Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır.
*Kan bağışlayan kişide baş ağrısı
stres
yüksek tansiyon
yorgunluk gibi
rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur.
*Kan bağışçısı her kan verdiğinde:
AIDS
Hepatit B
Hepatit C
Sifiliz
Kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur.
*Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin
kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin

kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının

size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.


Sürekli ve düzenli kan bağışlayanlara:

10 bağışta Bronz Madalya
25 bağışta Gümüş Madalya
35 bağışta Altın Madalya
40 bağışta Plaket verilerek taltif edilir.


Kan bağışında bulunanlara KAN SİGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleşmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı taşıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanılır.

Kan bağışı tecrübeli hekimlerimiz tarafından muayene edilerek gerçekleştirilir.
__________________
 
A

Abdullah

Yeni Üye
*Kan bağışçısı her kan verdiğinde:
AIDS [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL] Hepatit B [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL] Hepatit C [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL] Sifiliz
Kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur.
*Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL] kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL]
kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
[/URL]
size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.


Sürekli ve düzenli kan bağışlayanlara:

10 bağışta Bronz Madalya
25 bağışta Gümüş Madalya
35 bağışta Altın Madalya
40 bağışta Plaket verilerek taltif edilir.


Kan bağışında bulunanlara KAN SİGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleşmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı taşıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanılır.

Kan bağışı tecrübeli hekimlerimiz tarafından muayene edilerek gerçekleştirilir...
 
Üst