Kalp çalışabilmek için kendi elektriğini üretiyor

!pek

!pek

Admin
kalbin manyetik enerjisi ,
kalbin ileti sistemi nasıl çalışır ,
kalbin elektrik sistemindeki düzensizlikler ,
kalbe giden sinirler ,
insan vücudunda kaç volt elektrik vardır ,


İnsan hayatı, sebepler plânında gıdalardan alınan enerji ile idame ettirilir.Bu bakımdan vücudumuz âdeta bir mucizeler merkezidir. Elektrik, hücrelerin çalışmasında mühim faktörlerden birisidir. Sinir hücreleri, kendilerine bahşedilmiş çeşitli hususiyetlerle elektriği kullanır. Bu, bazen ağrıyı hissetmemize, bazen de dokunduğumuz eşyanın sertlik ve sıcaklık gibi özeliklerini algılamamıza vesile olur. Gözdeki hücreler ise, ışığa ait bilgileri, elektrik sinyali olarak beyne iletir ve görmenin başlatılmasında rol alır. İskelet sistemimizi, kaslarımız ile harekete geçiririz. Bunun için de beyin, kasların kasılması için emir sinyalleri gönderir. Kalbde ise, elektrik üretilen bölgelerdeki hücrelerin aktivitesi, periyodik sinyallerin üretilmesini, bu sinyaller de kalb kaslarının kasılmasını netice verir. Dolaşım böylece devam eder.
Piezoelektrik enteresan bir hâdisedir. Silisyum gibi kuvars hâlindeki bazı kristallerde meydana gelen piezoelektrik; maddeye basınç uygulandığında enerji elde edilmesi veya zıt olarak elektrik uygulandığında maddenin titreşmesi (basınç oluşturması) demektir. Piezoelektrik ile hareket eden her şeyden elektrik elde edilebilmesi düşünülebilir (yürürken ayakkabı tabanından, değişen basınç olan zeminlerden elektrik elde edilmesi gibi). Ancak gerek elde edilecek elektriğin gücü, gerekse bu sistemlerin pratikteki uygulamaları onların hayata geçirilmelerine bazı engeller çıkarmaktadır. Bununla birlikte teknolojideki gelişmeler, yeni uygulanabilir alanlara imkân sağlamaktadır.
Çin ve ABD'de çeşitli kurumlarda çalışan kişilerden oluşturulmuş bir araştırma ekibi, kalbdeki ritim problemlerine bir çözüm olarak, kalbin kasılma hareketlerinden kendi elektriğini üreten bir elektronik devre geliştirdi. Bu devre aslında, bir kalb pili olarak görev yapıyor. Devrenin çalışması için gerekli elektrik enerjisi biyouyumlu plâstik içine yerleştirilmiş nanoşeritler (nanoribbon) ile elde ediliyor. Kalb pillerinin belirli aralıklarda ameliyatla değiştirilmesi, bu sistem ile ortadan kalkmış olacak. Bu devrenin kalble beraber akciğer, diyafram gibi periyodik hareketler yapan diğer organlar üzerine de dikilebilecek olması, kullanımda esnekliğe de vesile olacak. Hâlihazırda insan üzerinde uygulamaya müsait olmayan bu yeni kalb pili, deneme çalışmalarında, büyükbaş bir hayvanın kalbine yerleştirildi. İlk ölçmelerde, ciddi problemlerle karşılaşılmadı, üretilen enerji de yeterli geldi. Benzeri implantların zaman içinde geliştirilmesinin yolunu açan bu çalışmada ilk karşılaşılan problem her ne kadar kalp pili için yeterli olsa da- nanoşeritler ile elde edilebilen gücün zayıflığı. İlk hedef, bu gücü artırarak diğer implantlara uygulayabilmek.
Bu uygulama, kurgu filmlerde sıkça karşımıza çıkan yarı robot yarı insanlara (cyborg) doğru ilk adım olarak değerlendirilmekte. Zîrâ vücuda takılan böyle bir pil ile kalb sürekli atma özelliği kazanacak.
 
Üst