Kalb Hastaliklari

S

sedacım

Yeni Üye
Kalb torbası iltihabı (Perikardit) : Kalb bir kılıf içinde asılı durur. Buna kalb torbası denir. Bu kılıfın iç tarafı iltihaplanabilir. Buna perikardit denir. Bu hastalık yalnız olarak nadiren görünür. Kalb nahiyesinde bir ezilme, kılıfta bir yaralanmadan hu:)sule gelir. Bazan hastalığın sebebi bulunamaz. Bu gibi vakalarda romatizmalı iltihaptan bahsedilir. Fakat vakaların çoğunda hastalık, başka hastalıkların tesirile ve onların serpintisi olarak meydana gelir. Meselâ had mafsal romatizması, müzmin böbrek iltihabı, bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, lohusa humması, septisemi, nadiren kızıl, kızamık, tifo, plörezi kalp kapak hastalıkları, yemek borusu iltihabı neticesi başgösterir. En ziyade genç insanlarda görünür. İltihap neticesinde kalb torbasının içine bir mayi sızar, bazan bu sızıntı cerahatli veya kanlı olur.
iltihap tedricî başlar, kalb nahiyesinde tazyik ve ağrı, korku hissi, ileri derecede nefes darlığı gibi arazlar yapar, iltihap geçerse sızmış olan su tekrar emilir. Fakat bazan torba zarları yer yer yapışık kalır. Bu yapışık yerlere sonradan bazan kireç dolarak zırh kalbi denen bir şekil meydana gelir ki, ağır bir hastalıktır. Yalnız ameliyatla giderilmesi mümkünüdür.
Tedavi : Hastalığı ciddiye almalıdır. Baştaan istirahate ihti
yaç vardır. Kalb nahiyesine buz konur, tendürtiyot sürülür. Sı
zıntıyı bertaraf etmek için ter ve idrar söktüren ilâçlar verilir.
Sızıntı buna rağmen artarsa torbada birikmiş olan suyu çekmek
lâzımgelir. Kalb hızlanmasına karşı dijital verilir.
Normal şartlarda kal torbası içinde berrak renkte ve ancak bir kaşık kadar su bulunur. Bir iltihap olmaksızın buraya daha fazla su toplanırsa torba hidropsu hâsıl olur. Bu, müstakil bir hastalık olmayıp umumî hidropsun bir belirtisidir. Tifoda, tüberkülozda, kanserde, böbrek hastalıklarında görülen hidropsun bir neticesidir. Nâdir vak’alarda torbanın içine kan sızar. Bu kanı patlamış bir anevrizmadan ve bizzat kalbin yaralanmasından meydana gelir. Hastalığın tedavisi umumî hidrops tedavisinin aynıdır. Kalbin çalışması zorlaşırsa torbadaki suyu çekmek lâzım gelir. Kalbi kuvvetlendirmeyi de unutmamalıdır.
 
Venom

Venom

Bölüm Yöneticisi
Kalp hastasi olanlara Allah yardimcilari olsun cidden kolay bir hastalik degildir bu yönde birkac ameliyat ve tedavi gören insan biliyorum.
 
Üst