İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir

M

Mevsim

Yeni Üye
İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilgi

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' Türkiye'de ve diğer uluslarda tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.


iş sağlığı ve güvenliğinin bilimsel dayanakları;

Tıp
Ekonomi
Hukuk
Psikoloji
Sosyoloji

İSG'nin Türkiye'de belirlendiği yasalar

4857 sayılı iş kanunu
506 sayılı SGK kanunu
Türk Ceza kanunu
Borçlar Kanunu
Türk Tabipleri birliği kanunu
Çevre mevzuatı
sendikalar kanunu
Türk Ticaret Kanunu
 
Üst