İlhan Usmanbaş Biyografi-İlhan Usmanbaş Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
İlhan Usmanbaş İstanbul). Türk klasik müzik bestecisi.On iki yaşında kendi kendine viyolonsel çalmaya başlamış ve Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenciliği boyunca müzik çalışmalarını Sezai Asal'la yürütmüştür. 1941'de liseyi bitirince Istanbul Edebiyat Fakültesi ve Belediye Konservatuarı'nda öğrenciliğe başlamıştır. Cemal Reşit Rey'in armoni ve Sezai Asal'ın viyolonsel derslerini izlemiş Ulvi Cemal Erkin'le piyano çalışmıştır. 1948'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın ileri döneminden mezun oldu. Aynı yıl soprano Atıfet Usmanbaş ile evlendi.Henüz öğrenciyken yazdığı ilk orkestra yapıtı seslendirmeye girişmiştir. Konservatuar öğrencisi olmayan genç bestecilerden Ertuğrul Oğuz Fırat’la arkadaşlığın başlaması da bu yıllardadır.1952'de UNESCO kanalıyla Amerika'ya gitmiş aynı yıl Ankara'da Helikon Derneği'nin kurucuları arasına katılmıştır. 1956'da Ankara Devlet Konservatuarı'nda müzik tarihi öğretmenliği yapmıştır. 1957-58 yıllarında Rockfeller bursu ile Amerika'ya giderek birçok besteci ile tanışma olanağı bulmuştur.1960’an sonra besteci “dizisel yazı”dan uzaklaşmaya başlayarak yeni tekniklere yönelmiştir. Bestecilik serüveni genelde şöyle bir çizgi izlemiştir:* 1948’e kadar Rey etkileri.

* 1950 – 60 arası dizisel teknikler ve özgün uygulamaları.

* 1960’tan günümüze mikromodalite.Usmanbaş Kısa Dünya Musıkisi Tarihi (Curt Sachs’tan çeviri) ve Müzikte Türler sayılabilir.İlhan Usmanbaş’ın yapıtlarına ilişkin nota koleksiyonu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı belgeliğindedir.Yapıtları

1) “Altı Prelüd” A.B.D.2) “Küçük Gece Müziği” No:16.3) “Sonat” No:31.4) “Yaylılar Dörtlüsü–47” New York.5) “Keman Konçertosu” Allegro molto. Keman – Piyano Uyarlaması: Usmanbaş. Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.6) “Senfoni No:1” partiler And Vakfı’nda. Band Kaydı: 1986.7) “Kentet” No:20.8) “Sonat” Allegro. Bestecinin el yazısından çoğaltma.9) “Sonat” Toccata. Bestecinin el yazısından çoğaltma.10) “Anlatıcı” 1950. (tamamlanmadı)11) “Senfoni No:2” yaylılar için allegro. Bestecinin el yazısından çoğaltma.12) “Viyolonsel ve piyano için müzik No:1” Ankara 1951. Tek bölüm. Bestecinin el yazısından çoğaltma.13) “Viyolonsel ve Piyano için müzik No:2” Ankara 1951. Ankara Devlet Konservatuarı Yayınları.14) “Morg Şiiri” koro ve büyük orkestra için. Ankara 1952. Şiir: Ertuğrul Oğuz Fırat. (tamamlanmadı).15) “Üç müzikli şiir” 5306. (Koussewitzky Ödülü).16) “Salvador Dali’den 3 resim” “Angel Explotando Annonicamente. Bestecinin el yazısından çoğaltma.17) “Beş Etüt” keman ve piyano için. Ankara 1952 – 1955. Radyo kaydı; el yazısından çoğaltma.18) “Yaylılar orkestrası için deneme” 1953.19) “Oğuzata” 1955. Selahattin Batu’nun yapıtı.20) “Dört Japon Estampı” 1956. (Partisyonu kayıp).21) “Siyah Kalem” 1956.22) “Klarnet ve viyolonsel için üç parça” 1956.23) “Üç Sonatin” 1056. Basım: Ankara Devlet Konservatuarı No: 22.24) “Mavi Kuş” 1956.25) “Üç Bölüm” 1957. Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.26) “Şiirli Müzik” Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.27) “İki Madrigal” 1959.28) “Un coup de dés” 1959.29) “Repos d’été” 1960.30) “Sekizli” 1960.31) “İki Parça” 1960.32) Viyola ve Piyano için 1961.33) “Gölgeler” 1962.34) “Ölümsüz Deniz Taşlarıydı” 1965; Kamuran Gündemir’e adanmıştır; Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.35) “Soruşturma” 1965. Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.36) “Mavi Üçgen” Ankara; 1965. Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.37) “…ki yalnızdırlar…” 1965-68; Suna Kan’a adanmıştır; Radyo Kaydı: 1968.38) “Boşluğa Atlayış” Polonya; Basım: keman ve piyano uyarlaması olarak Polomya Devlet Müzik Yaylınları.39) “Bölüm” 1965-66; “Kurtuluş Savaşı Adına”; TRT siparişi; radyo kaydı: G. E. Lessing yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.40) “12 Küçük Parça” Ankara 1967; Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.41) “Parçalanan Sinfonietta” 1980; TRT siparişi; Partisyon ve partiler TRT belgeliğinde.42) “Raslamsallar I 1977.43) “Raslamsallar IV Moskova Yeni Müzik Topluluğu.44) “Raslamsal Moskova Yeni Müzik Topluluğu Üyeleri.45) “Biçim/Siz (I Kamuran Gündemir.46) “Kaynak” 1968.47) “Bale için müzik” 1974; Koreograf: Duygu Aykal.48) “Özgürlükler”Ankara 1970.49) “Şenlikname” 1970.50) “Bakışsız Bir Kedi Kara” Mesut İktu ve Metin Öğüt; Basım: Ankara Devlet Konservatuarı.51) “Kareler” 1970; Behçet Necatigil’in aynı addaki şiir demeti üzerine.52) “Yaylı Dördül’ 70” 1973.53) “4 kolay 12 ton parçası” 1973.54) “Gençliğe Hitabe” 1974; Kültür Bakanlığı Siparişi.55) “Devr-i Kebir” Koreografi: Dilek Evgin.56) “FI-75” 1975.57) “Bas Klarnet X Bas Klarnet” 1979.58) “…bulutlar nereye gider?” koreograf: Duygu Aykal; partisyon: Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde.59) “Saksofon Dörtlüsü” 1980. Türkiye’de ilk seslendirme: İstanbul Festivali Rinjmond Saksofon Dörtlüsü; Partisyon TRT Müzik Dairesi.60) “Senfoni No:3” Sunu: Atıfet Usmanbaş.61) “Monoritmica” 1981.62) “Yurtta barış 1982.63) “Saxmarim” 1987.64) “Partita (alcoarci)” 1991.65) “Gılgamış” rejisör: Raik Alnıaçık.66) “Konser Aryası” Sevin Berk ve TRT Oda Orkestrası; partiler And Vakfı belgeliğinde.67) “Partita per Violino Solo” Giga; Bach yılı için.68) “Partita per Violoncello Solo” Ciacona.69) “Viva la Musica” 1987.70) “Çizgiler” 1986.71) “Perpentuum Immobile-Perpetuum Mobile” 1992.72) “Partita” 1989; solo viyolonsel için partita’dan düzenleme.73) “Solo Piyano ile 12 çalgı için” 1990 – 1992.74) “Trio di tre soli” 1990.75) “Tropic” 1993.76) “Çizgi ve Noktalar” 1992.77) “Üflemeliler ve yaylılar için Müzik” 1994.78) “Piyano için Müzik” 1994.79) “Yaylılar Dörtlüsü” 1994.80) “Viyolonsel için müzik”199481) “Klarnet ve Piyano için Müzik” 1994.82) “Keman ve Piyano için Müzik” 1994.83) “Altosaksofon ve Marimba için müzik” 1995.84) “Trio” 1995.85) “Büyük Orkestra için Müzik”1996.86) “Yaylı Dördül için Müzik” 1996.87) “Viyolonsel için Müzik” 1997.88) “İki viyolonsel için Müzik” 1997.
 
Üst